Vi tilbyder udvikling

For at Økonomistyrelsen kan indfri sin vision og mission, er det en forudsætning, at vi er en effektiv, ambitiøs og attraktiv arbejdsplads - så det arbejder vi målrettet på at være.

For vores medarbejdere betyder det, at de kan se frem til en arbejdsdag og en karriere hos os, der både udfordrer og udvikler.

Samtidig anerkender vi naturligvis, at vores medarbejdere har forskellige personligheder, kompetencer og livssituationer - og dermed også individuelle behov og interesser.

Vi bestræber os derfor på at skabe fleksible rammer for karriereudvikling, så du kan tilpasse dit udviklingsforløb til din livssituation løbende.

I Økonomistyrelsenopererer vi med en nuanceret forståelse af karriere som noget, der kan gå både opad og på tværs af organisationen.