Vi tilbyder udvikling

For at Økonomistyrelsen kan indfri sin vision og mission, er det en forudsætning, at vi er en effektiv, ambitiøs og attraktiv arbejdsplads – med medarbejderne som organisationens vigtigste ressource

Vi er ambitiøse på både styrelsens, samfundets og dine vegne.

For vores medarbejdere betyder det en dagligdag, der udvikler og udfordrer, men som samtidig altid har fokus på og respekt for den enkeltes behov og interesser.

Vi bestræber os derfor på at skabe fleksible rammer for karriereudvikling, så du kan tilpasse dit udviklingsforløb til din livssituation løbende.

I Økonomistyrelsen opererer vi med en nuanceret forståelse af karriere som noget, der kan gå både opad og på tværs af organisationen.