Intern mobilitet

Gennem intern rokering har Økonomistyrelsens medarbejdere mulighed for at prøve kræfter med andre forretningsområder end dem, de oprindeligt søgte ansættelse i.

Intern mobilitet er endnu en måde, hvorpå vi i Økonomistyrelsen sætter fokus på karrieremulighederne og kompetenceudvikling i styrelsen. Et vigtigt værktøj til at sikre, at vores medarbejdere trives, mens de er her - og at vi måske får glæde af dem lidt længere.

Som medarbejder betyder det, at du får muligheden for at opsøge de opgaver og udfordringer, som du synes er spændende, og hvor du på den ene side har noget at byde ind med og på den anden side kan hente ny viden og nye måder at sætte dine kompetencer i spil på.

Intern rokering kan ske enten inden for medarbejderens eget forretningsområde eller på tværs af organisationen og til et helt andet forretningsområde. En PULS-samtale kan være et oplagt afsæt for en dialog om intern rokering.