Hvad motiverer dig på din karrierevej?

27-01-2020

Et dialogværktøj kaldet Karriereveje hjælper medarbejdere og ledere i Økonomistyrelsen med at tale om, hvordan de udvikler deres kompetencer og giver deres faglige karriere en klar retning. ’Dialogværktøjet giver mening, fordi jeg tydeligt kan se, at jeg er nogenlunde på rette vej’, siger rekrutteringskonsulent Mette Rasmussen.

""

Uanset, hvad der motiverer os i vores daglige arbejde, er det vigtigt, at det også bliver afspejlet i de samtaler, vi har med vores ledere om, hvordan vi bedst kan udvikle vores kompetencer og hvilken retning, der skal være for vores faglige karriereudvikling.

Derfor har Økonomistyrelsen i et godt stykke tid arbejdet med et dialogværktøj med fem forskellige karriereveje. Værktøjet indeholder blandt andet et inspirationskatalog til, hvordan medarbejdere og ledere kan have en god og konstruktiv samtale om den enkelte medarbejders karriereudvikling.

Fem karriereveje som værktøj til dialog

Ifølge teamleder i Koncern HR, Camilla Wagner Gade, handler det om at sætte det lange lys på og få talt grundigt om, hvad der driver den enkelte, og hvilke kompetencer, der skal til for at være på en karrierevej eller for at skifte trin eller vej.

For mig, som leder, handler det især om at forstå mine medarbejdere. Det handler ikke kun om anerkendelse, men også om værdsættelse. Det betyder fx, at jeg lægger vægt på at finde frem til eventuelle udfordringer for, at en medarbejder trives og kan gøre det godt.

Moderniseringsstyrelsen har defineret i alt fem karriereveje, som medarbejderne kan fortsætte på eller skifte til i løbet af deres tid i styrelsen: Driftsspecialist, fagspecialist, generalist, projektledelse og ledelse.

Hver karrierevej består af 4-5 udviklingstrin og beskriver, hvad der kan motivere den enkelte til at være på en bestemt vej, hvilke specifikke kompetencer, der skal til for at arbejde på et bestemt trin som eksempelvis fagkonsulent eller driftsspecialist, og hvad der skal til for at opnå disse kompetencer.

På vej i den rigtige retning

En af de medarbejdere, der har været glad for dialogværktøjet er Mette Rasmussen, der arbejder som rekrutteringskonsulent:

Værktøjet giver god mening for mig, fordi det kombinerer dialogen om min faglige udvikling med min rejse på karrierevejen, hvor jeg i dag er fagspecialist. Jeg kan tydeligt se, at min udviklingsplan faktisk matcher de kompetencer, jeg skal udvikle, hvis jeg vil videre til næste trin som seniorfagspecialist. Altså, må jeg være nogenlunde på vej i den rigtige retning.

Godt overblik over styrelsens kompetencer

Karriereveje er også med til at give ledelsen i Moderniseringsstyrelsen et godt organisatorisk overblik over, hvilke kompetencer, der er til rådighed i huset, siger Camilla Wagner Gade:

Værktøjet gør det meget synligt, om vi har de rigtige kompetencer til at løse bestemte opgaver. Måske er der behov for, at nogle medarbejdere gennemfører en projektlederuddannelse eller en anden kompetenceudvikling, eller måske er der behov for at rekruttere nye folk til en opgave.