Temavejledninger

Her finder du temavejledninger, der sætter fokus på centrale elementer i projektgennemførelsen og kan understøtte projektlederen i forskellige projektdiscipliner. Vejledningerne er ikke obligatoriske.

Vejledning til gevinstrealisering

Vejledningen beskriver, hvordan arbejdet med gevinstrealisering i statslige it-projekter kan foregå og inspirere til at gøre gevinstrealisering til omdrej-ningspunktet for myndighedernes projekttilrettelæggelse.

Hent vejledning til gevinstrealisering (1.1)

Projektorganisationens roller og ansvar

Dokumentet præsenterer en ansvars- og kompetenceprofil for seks afgørende roller i projektorganisationen på ledelses- og styringsniveau.

Hent projektorganisationens roller og ansvar (1.1)

Vejledning til risikostyring

Vejledningen beskriver risikostyring som en disciplin, der indeholder alle de aktiviteter, der er nødvendige for at identificere og mitigere risici.

Hent vejledning til risikostyring (1.1)

Vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder

Vejledningen sætter rammerne for, hvordan agile it-systemudviklingsmetoder kan benyttes i statens it-projektmodel og giver forslag til, hvordan myndigheder kan komme i gang.

Hent vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder (1.2)

Vejledning til brug af business case i staten

Vejledningen beskriver, hvordan it-projekter skal arbejde med statens business case grundlag og statens business case model, herunder hvordan værktøjet konkret udfyldes.

Hent vejledning til brug af business case i staten (4.1.4)

Vejledning til interessenthåndtering

Vejledningen giver en kort introduktion til interessentanalyse- og håndtering.

Hent vejledning til interessenthåndtering (1.0)