Dokumenter og vejledninger

Her kan du hente de obligatoriske dokumenter i statens it-projektmodel og få et overblik over yderligere valgfrie vejledninger, procesguider og støtteværktøjer.

Vejledninger til it-projektmodel og risikovurdering

Der er to overordnede vejledninger, som du bør orientere dig i, når du starter et it-projekt. De udgør et godt udgangspunkt for tilrettelæggelse af it-projekter.

 

Dokumenttype Dokumenttitel
"PDF dokument"

Vejledning til statens it-projektmodel

Hent vejledning om statens it-projektmodel 1.3

 

"PDF dokument"

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd

Hent vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd 1.4

Obligatoriske styringsdokumenter

Alle it-projekter over 15 mio. kr. skal benytte de obligatoriske styringsdokumenter. Disse dokumenter er gennemgående i hele projektets forløb.

 

Dokumenttype Dokumenttitel
"Word dokument"

Projektgrundlag inkl. vejledning

Projektets gennemgående styringsdokument

Hent projektgrundlag 2.1

"Excel dokument"

Risikotjekliste

En tjekliste til afdækning af typiske risikoområder

Hent risikotjekliste 1.2

"Excel dokument"

Risikolog inkl. vejledning

En oversigt over projektets risici og mitigerende handlinger

Hent risikolog 1.3.4

"Word dokument"

Styregruppeaftale inkl. vejledning

Aftale med beskrivelse af medlemmernes ansvar og opgaver

Hent styregruppeaftale 1.1

"Word dokument"

Business case grundlag inkl. vejledning

Beskrivelse af projektets investeringsrationale og dets forudsætninger

Hent business case grundlag 4.1.1

"Excel dokument"

"PDF dokument"

Business case modellen inkl. FAQ

Projektets investeringsrationale nedbrudt i scenarier og leverancer.

Hent business case modellen 4.1.6

Hent vejledning til brug af business case i staten

 

 

Temavejledninger

Temavejledningerne sætter fokus på centrale elementer i projektgennemførelsen og kan understøtte projektlederen i forskellige projektdiscipliner. Du kan blandt andet finde vejledninger til gevinstrealisering, risikostyring og agile udviklingsmetoder.

Gå til valgfrie temavejledninger

Procesguider og støtteværktøjer

Statens it-projektmodel stiller to procesguider til rådighed: En drejebog til gevinstrealisering og en drejebog til styregruppe kick-off. Drejebøgerne er praktiske 'hands on'-redskaber til projektlederen til facilitering af workshops om gevinstanalyse og styregruppeaftale. Derudover stilles tre værktøjer til rådighed for projektlederen: Et værktøj til produktnedbrydning, en kommunikationsplan og en nøgletalsberegner.

Gå til valgfrie procesguider og støtteværktøjer