Oversigt over indkøbspolitik i staten

Som indkøber i staten skal du være med til at sikre, at den statslige indkøbspolitik bliver overholdt. Herunder er de overordnede linjer samlet.

De overordnede linjer for organiseringen af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb fastlægges og evalueres løbende af regeringen i samarbejde med Økonomistyrelsen og andre interessenter.

 

Strategi for intelligent offentligt indkøb opstiller 7 principper til forbedringer (pdf)

Statens indkøbspolitik udlægger mål og krav i den indkøbspolitiske dagsorden (pdf)

Cirkulære om indkøb i staten på retsinformation.dk

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2017 (pdf)

Cirkulæreskrivelse om nye centralt koordinerede indkøbsaftaler på retsinformation.dk