Brugeradministration på Campus

Her på siden finder du en liste over alle funktionspostkasser, som du som ansat skal anvende, hvis du oplever problemer eller har spørgsmål til Campus.

Funktionspostkasser

De enkelte institutioners postkasser finder du herunder, ved at folde ministeriet ud. Har din institution ikke en mailadresse tilknyttet, bedes du henvende dig til din lokale HR-afdeling.

Statslige institutioner

InstitutionE-mail
Beskæftigelsesministeriets departement  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Arbejdstilsynet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets  HR

InstitutionE-mail
Børne- og Undervisningsministeriets departement
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for It og Læring
Dansk Center for Undervisningsmiljø

InstitutionE-mail
Erhvervsministeriets departement
Erhvervsstyrelsen
Finanstilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Nævnenes Hus

InstitutionE-mail
Finansministeriets departement
Medarbejder- og kompetencestyrelsen
Økonomistyrelsen
Statens Administration
Statens IT
Kompetencesekretariatet

InstitutionE-mail
Forsvarsministeriets departement 
Værnfælles Forsvarskommando
Hjemmeværnskommandoen
Beredskabsstyrelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

InstitutionE-mail
Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serums Institut
VIVE– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
CPR-administrationen  

InstitutionE-mail
Justitsministeriets departement
Anklagemyndigheden
Civilstyrelsen
Datatilsynet
Domstolsstyrelsen
Kriminalforsorgen
Rigspolitiet, Koncern HR Politiskolen

InstitutionE-mail
Kirkeministeriets departement
Plan- og Landdistriktsstyrelsen

InstitutionE-mail
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement
Energistyrelsen
Geodatastyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
GEUS
DMI
Forsyningstilsynets HR

InstitutionE-mail
Kulturministeriets departement
Slots- og Kulturstyrelsen
Rigsarkivet
Dansk Sprognævn  
Den Danske Filmskole  
Den Hirschsprungske Samling
Det Danske Filminstitut
Den Danske Scenekunstskole
Det Grønne Museum  
Det Kongelige Bibliotek
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Teater
Nationalmuseet
NOTA
Ordrupgård  
Rytmisk Musikkonservatorium
Statens Museum for Kunst  
Statsbiblioteket  

InstitutionE-mail:
Miljøministeriets dep.
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen

InstitutionE-mail
DIGMIN departement
Digitaliseringsstyrelsen
Danmarks statistik

InstitutionE-mail:
Fødevareministeriets dep.
Fødevarestyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Fiskeristyrelsen

InstitutionE-mail
Social- og indenrigsministeriets departement
Socialstyrelsen
Ankestyrelsen
Familieretshuset
Det Centrale Handicapråd
Børnerådet
Rådet for Socialt Udsatte
Kofoeds Skole  
Rådet for socialt udsatte  
Frivilligrådet  
Social- og indenrigsministeriets benchmarkingenhed  
Boligstyrelsen  

InstitutionE-mail
Statsministeriets departement  

InstitutionE-mail
Skatteministeriets departement
Administrations- og Servicestyrelsen 
Gældsstyrelsen
Motorstyrelsen 
Skatteforvaltningen
Skattestyrelsen 
Toldstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Vurderingsstyrelsen
Skatteankestyrelsen

InstitutionE-mail
Transportministeriets dep.
BaneDanmark
Bygningsstyrelsen
Havarikommissionen for Civil lufthavn og Jernbane
Trafikstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Vejdirektoratet
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

InstitutionE-mail
Uddannelses- og Forskningsministeriets dep.
Styrelse for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte  
Studenterrådgivningen

InstitutionE-mail
Udenrigsministeriet departement

InstitutionE-mail
Udlændinge- og Integrationsministeriets dep.  
Udlændingestyrelsen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

InstitutionE-mail
Økonomiministeriets departement
De Økonomiske råd

Kommuner og selvejende institutioner

InstitutionE-mail
Astra

InstitutionE-mail
Faxe kommune  

InstitutionE-mail
Kultur- og Fritidsforvaltningen  

InstitutionE-mail
Rigsrevisionen                         

InstitutionE-mail
Roskilde Universitet (RUC)

InstitutionE-mail
SOSU H  

InstitutionE-mail
Vesthimmerlands kommune  

InstitutionE-mail
VIA University College

InstitutionE-mail
Aarhus HF & VUC