Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen har ikke modtaget indberetninger til Økonomistyrelsens whistleblowerordning i 2023.