Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering af Atea-sagens konsekvenser for Atea

07-09-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen og SKI vurderer på baggrund af en redegørelse fra Kammeradvokaten, at Atea har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til, at virksomheden kan anses for selfcleanet

Atea A/S (Atea) er som følge af en dom afsagt af Retten i Glostrup den 27. juni 2018 og som følge af Ateas accept den 12. juli 2018 af et bødeforlæg fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet som udgangspunkt udelukket fra at deltage i offentlige udbudsforretninger i fire år, medmindre at Atea kan dokumentere, at virksomheden fortsat er pålidelig (selfcleanet).

Moderniseringsstyrelsen og SKI vurderer på baggrund af en redegørelse fra Kammeradvokaten, at Atea har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til, at virksomheden kan anses for selfcleanet.

Der er tale om en vurdering af Ateas selfcleaning på nuværende tidspunkt.

Moderniseringsstyrelsen og SKI vil i de næste 4 år med jævne mellemrum vurdere, om Atea fortsat opfylder udbudslovens krav til selfcleaning. Vurderingerne vil blive offentliggjort.

På baggrund af ovenstående tilbagekalder Moderniseringsstyrelsen og SKI opfordringen til at berostille køb hos Atea på de fællesoffentlige rammeaftaler.

I henhold til udbudslovens regler er det de enkelte offentlige ordregivere, som i de næste 4 år i forbindelse med egne konkrete udbud og visse miniudbud på rammeaftaler skal træffe de konkrete beslutninger om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for selfcleanet.

Det er forventningen, at Moderniseringsstyrelsens og SKI’s vurdering vil blive retningsgivende for landets øvrige offentlige ordregivere.

For at medvirke til, at der bruges færrest mulige kræfter i det offentlige på at holde Atea fast på sine forpligtelser, har Moderniseringsstyrelsen og SKI udarbejdet vejledende materiale til brug for brugerne af de fællesoffentlige rammeaftaler og andre offentlige ordregivere.

Moderniseringsstyrelsens og SKI’s brev af 7. september 2018 til Atea (pdf)

Kammeradvokatens redegørelse af 5. september 2018 samt materiale, der er modtaget fra Atea

Her kan du læse mere om Atea-sagen og finde vejledning