Redegørelse fra Atea om Atea-sagen

05-07-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har den 2. juli 2018 modtaget en redegørelse fra Atea.

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af Retten i Glostrups dom af 27. juni 2018 i den såkaldte Atea-sag anmodet Atea om en redegørelse.

Moderniseringsstyrelsen har den 2. juli 2018 modtaget nedenstående redegørelse med bilag fra Atea.

Redegørelsen vil indgå i den vurdering af dommens konsekvenser, som Moderniseringsstyrelsen gennemfører i samarbejde med SKI og Kammeradvokaten. Det kan eventuelt komme på tale at indhente yderligere materiale fra Atea.

Moderniseringsstyrelsen kommenterer ikke redegørelsen nærmere på nuværende tidspunkt, idet den indgår i de pågående vurderinger af dommens konsekvenser.

Bilagsmaterialet er også offentliggjort på Ateas hjemmeside. 

Ateas hjemmeside www.atea.dk