Dokumenter, vejledninger og værktøjer

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer har en række obligatoriske og valgfrie dokumenter. Du kan finde og downloade dokumenterne her på siden.

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer er blevet revideret i april 2022. Modelrevisionen har fundet sted i forbindelse med afslutningen på den første runde af reviews af statslige myndigheders it-systemporteføljer ved Statens It-råd i 2021. Det har givet anledning til en evaluering for at tilrette og forbedre modellen til det næste treårige rul af reviews.

Evalueringen har udmøntet sig i nogle konkrete forbedringspunkter, som danner grundlag for den reviderede model:

  1. mere målrettede og konkrete spørgsmål til myndighedernes porteføljer
  2. mulighed for at tilvejebringe et overblik over hele porteføljen, ikke kun udsnit af den
  3. samling af de oplysninger, myndighederne skal indsende, i færre dokumenter.

Vejledninger

 Dokumenttype  Dokumenttitel
 "PDF dokument"

Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd

Vejledningen indeholder formelle krav for deltagelse i review ved Statens It-råd, obligatoriske materialer til review samt en beskrivelse af processen før, under og efter reviewet.

Hent vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd 4.2

 "PDF dokument"

Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af modellens anvendelse og udtrækning, herunder udarbejdelsen af it-handlingsplanen samt kortlægningsøvelsens seks dimensioner og dertilhørende spørgsmål.

Hent vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer 5.1

Obligatoriske dokumenter og værktøjer

Dokumenttype Dokumenttitel
"Excel dokument"

Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik

Obligatorisk dokument der bruges til at registrere myndighedens besvarelse af de obligatoriske spørgsmål i model for porteføljestyring i staten. Datagrundlaget danner på baggrund heraf en række visninger til brug for myndighedens udarbejdelse af it-handlingsplanen.

Myndigheder, som tidligere har været til review ved Statens It-råd, skal kontakte rådssekretariatet og få et datagrundlag udfyldt med de it-systemer, som rådet kender fra reviewet.

Hent datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik 5.0

 PowerPoint ikon

It-handlingsplansskabelon 

 

Obligatorisk dokument der bruges til at beskrive myndighedens it-handlingsplan over den kommende treårige periode. Anvendes både ved review og ved opfølgende møder.

Hent it-handlingsplansskabelon 1.0

Valgfrie dokumenter og værktøjer

Dokumenttype Dokumenttitel
"PDF dokument"

Informationsfoldere om kontraktstyring

To foldere der indeholder information om kontraktkalenderen og kontraktbiblioteket.

Hent informationsfoldere 1.0

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek

Her kan myndigheden registrere sine kontrakter samt en række metadata om kontrakterne. Kontraktbiblioteket kan understøtte myndighedens besvarelse af dimensionen Kontrakter & Sourcing i model for porteføljestyring i staten, og generer desuden en række visninger rettet mod myndighedens ledelse.

Hent kontraktbibliotek 1.0

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek (demoversion)

Eksempel på et forhåndsudfyldt kontraktbibliotek, der kan anvendes til inspiration for myndigheden.

Hent kontraktbibliotek (demo) 1.0

Publikationer

Dokumenttype Dokumenttitel

"Billede af publikationen 'Regeringens kasseeftersyn på it-området 2018'"

"Billede af publikationen 'Regeringens kasseeftersyn på it-området 2017'"

Kasseeftersyn af det statslige it-område

Den daværende regering foretog i henholdsvis 2017 og i 2018 et kasseeftersyn, med formålet at afdække eventuelle udgiftspolitiske og styringsmæssige udfordringer på it-området.

Kasseeftersynene af statens it-område kortlægger de statslige it-omkostninger, it-systemer og it-projekter.

Læs regeringens kasseeftersyn på it-området fra juni 2018

Læs regeringens kasseeftersyn på it-området fra januar 2017

 

 

 

 

"Billede af publikationen 'Et solidt it-fundament - Strategi for it-styring i staten'"

Strategi for it-styring i staten

It er kritisk infrastruktur. Det stiller store krav til udvikling og vedligehold af it-systemer og til styringen af it-projekter.

Den daværende VLAK-regering lancerede en strategi for it-styring i staten med titlen "Et solidt it-fundament" med en række konkrete tiltag, der forbedrer styringen af området.

Læs 'Strategi for it-styring - Et solidt it-fundament'