Systemer tilsluttet Statens SSO

Økonomistyrelsen tilkobler løbende flere systemer på Statens SSO. For at logge på et system, der er koblet på SSO, skal medarbejderen bruge et særligt SSO-link.

På denne side vil du kunne finde SSO-links til de systemer, der er koblet på Statens SSO. Du kan også se status og plan for tilslutning af de systemer, som endnu ikke tilbyder SSO.

Det er kun institutioner, der er tilsluttet Statens SSO, som kan benytte SSO-funktionalitet.

Systemer med Økonomistyrelsens single sign-on via Statens SSO

SystemLoginStatus
IndFak og RejsUd

Log direkte på med SSO ved brug af følgende link: https://sso.indfak2.dk/adfs/ (Husk den sidste skråstreg i url’en)

Tilsluttet
Statens Budgetsystem

Tilgå Statens Budgetsystem med SSO via dette link:
https://sso.sbs.modst.dk/saml2redirect/RedirectService?https://budget.sbs.modst.dk:44335/sap/bc/ui5_ui5/sap/bpcwebclient/index.html?sap-client=010&sap-language=DA


Hvis din institution endnu ikke har koblet sig på Statens SSO, kan du finde linket til Statens Budgetsystem her:
https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-budgetsystem/om-statens-budgetsystem/adgang-til-statens-budgetsystem/

Tilsluttet
Campus

De statsinstitutioner, der har SSO til Campus, er tildelt et microsite som er tilpasset deres tilhørende institution.

Organisationer, som kan logge på med Single-Sign-On oplyses her: https://oes.dk/digitale-loesninger/campus/

Tilsluttet
Statens eRekruttering

Tilgå Statens eRekruttering med SSO via dette link: https://recruiter.hr-manager.net/Login.aspx?customer=statens_erekruttering

Brug dette link, hvis din institution endnu ikke har koblet sig på Statens SSO: https://recruiter.hr-manager.net/ExtLogin.aspx?customer=statens_erekruttering

Tilsluttet
Statens HR

Tilgå Statens HR med single sign-on via dette link: https://hdse.login.em2.oraclecloud.com
Tryk derefter 1. gang på "Company Single Sign-On". Tryk derefter på den institution du tilhører.
Fremadrettet kommer man direkte på Statens HR.

Tilsluttet
Navision Stat og LDV hos KMD

Link til Navision Stat: https://nshostingsso.kmd.dk

Link til LDV: https://ldvsso.kmd.dk/reports

Tilsluttet
Navision Stat og LDV hos SIT Pt. ingen ændringer Tilsluttet
Atrium 

Tilgå Bygningsstyrelsen BYGST (Atrium) Serviceportal: 

https://atrium-bygst.kmd.dk/bygst_prodportal/#/

Tilsluttet
SAM Serviceportal https://serviceportal.statens-adm.dk/ Tilsluttet
Statens Lønsystem / HR-løn Statens Lønløsning Login (sloen.dk) Tilsluttet