Adgang til Statens Budgetsystem

På denne side kan du læse om, hvordan du får adgang til SBS, afhængig af om din institution er kunde hos Statens It eller ej. Du kan også læse lidt om første gang, du logger på SBS.

Når SBS er implementeret i din institution kan du få adgang på to måder:

  • Via en VPN-løsning, dvs. ved at SBS åbnes via et link i en browser (adgang enten via Single Sign-On eller ved login)
  • Via en Citrix-løsning (for kunder, som ikke kan tilgå via VPN-løsning)

Vores nye Single Sign-On (via VPN løsningen) er tilgængeligt for alle Statens It kunder samt institutioner som ikke er kunde hos Statens It, men som er tilsluttet Økonomistyrelsens Single Sign-On-service.

Er du i tvivl, om din institution er kunde hos Statens It eller ej, skal du kontakte din økonomifunktion.

Har du ikke fået oprettet en bruger i SBS, skal du først kontakte din lokale økonomifunktion.

Information om adgang

Er din PC fra Statens It, kan du både tilgå SBS via Statens It’s Citrix-løsning eller via links, der fremgår i afsnittet nedenfor: Links til SBS.

Vi anbefaler, at du tilgår SBS via VPN - dvs. via de links, som fremgår i afsnittet Links til SBS.

Kunder hos Statens It kan downloade vejledninger i adgang til SBS her:

Vejledning - Citrix (pdf)

Vejledning - VPN (pdf)

Hvis din PC stilles til rådighed af en anden leverandør end Statens It, skal du - for at få adgang til SBS - installere et plugin til Microsoft Excel kaldet Analysis 4 Office.

For adgang til SBS via jeres lokale Citrix-løsning bedes du kontakte din lokale økonomifunktion.

Brugere, der ikke er kunde hos Statens It, kan downloade vejledning samt nødvendige plugins for adgang til SBS her:

Vejledning - VPN (pdf)

Plugin - 32 bit (zip)

Plugin - 64 bit (zip)

Nedenstående links kan kopieres ind i en browser, hvorefter SBS åbnes. Du kan gemme dem som genveje i browseren eller på dit skrivebord. Single Sign On-løsningen virker, hvis du som bruger har et B-nummer.

Statens Budgetsystem - Login

Statens Budgetsystem - Single Sign-On

Kunder hos Statens It kan komme på SBS via Single Sign-On uden yderligere tilmelding. Institutioner, som ikke er kunde hos Statens It, skal først tilmeldes løsningen for at kunne komme på SBS via Single Sign-On. Når dette er gjort, kan institutionens brugere af SBS tilgå via Single Sign-On. 

Du kan læse mere om hvordan din institution bliver tilkoblet vores Single Sign On-service på denne side

Hvis du oplever problemer med linket til Single Sign-On kan du i stedet benytte dette link til Statens Budgetsystem.

IDM skal kun anvendes af institutionernes lokaladministratorer. Adgang til IDM kan kun tildeles af Økonomistyrelsens systemforvaltning. 

IDM - Login

IDM - Single Sign-On

Første gang du logger på, anvendes det brugernavn og initialpassword som du er blevet tildelt af din økonomifunktion.

Systemskærmbillede af log-on side, hvor der kan indtastes Bruger og Password

Du vil herefter blive bedt om at ændre dit initialpassword til et varigt password.

Systemskærmbillede af side til ændring af initial password, hvor der skal indtastes Bruger og Password (Aktuelt og Nyt)

Systemskærmbillede af bekræftet ændring af password

Første gang du logger på SBS, vil du blive bedt om at tage stilling til, hvilket miljø du vil oprette forbindelse. Langt de fleste brugere vil kun have adgang til et miljø med ID FSBUD_SYSTEM. Marker dette og klik Opret forbindelse.

Systemskærmbillede til valg miljø, der skal oprettes forbindelse til

Du er nu logget på SBS. Hvis du klikker på Mine aktiviteter, vil du:

  • som budgetansvarlig kunne se evt. budgetlægnings- og opfølgningsopgaver
  • som økonomifunktion eller specialist kunne se de procesflows, du vil skulle anvende i dit daglige arbejde i SBS.

Systemskærmbillede der viser eksempel på 'Mine aktiviteter'

Er der mod forventning ingen procesflows tilgængelige i Mine aktiviteter, skal du kontakte din økonomifunktion.