Tilslutning til Statens eRekruttering

Her finder I information om, hvad I skal gøre for at blive tilsluttet Statens eRekruttering.

Hvis I ønsker at blive tilsluttet Statens eRekruttering, skal I kontakte HR Manager Talent Solutions v/ Nikolaj Petersen eller Økonomistyrelsen på .

Udgifterne til implementering af systemet afholdes af institutionerne selv. Statsinstitutionernes udgifter til drift og support afholdes af Økonomistyrelsen, mens selvejende institutioner selv afholder drifts- og support udgifter.

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for selvejende institutioner, at de er opført på listen over begunstigede institutioner, hvis de ønsker at tilslutte sig Statens eRekruttering. 

For information omkring begunstigede institutioner kontakt Økonomistyrelsen på mail: