Sådan forbereder I jer

Anbefalinger til forberedelse i institutionen inden en implementering.

I god tid før implementeringen modtager I en vejledning, der beskriver, hvilke forberedende aktiviteter I selv skal igennem, før I kan få løsningen implementeret. I bliver også inviteret til et informationsmøde, hvor I blandt andet får en demonstration af løsningen og lejlighed til at stille spørgsmål. 

Efter mødet skal I udfylde og indsende et bestillingsnotat, men allerede nu kan I med fordel begynde at forberede jer og sikre, at jeres institution har:

  • Informeret jeres webansvarlige. Statens eRekruttering er en webbaseret løsning, som hostes og driftes af leverandøren, men løsningen skal sættes op, så den kan tilgås af jeres brugere og ansøgere fra jeres hjemmeside og intranet.
  • Identificeret og informeret jeres kommende brugere af løsningen. 
  • Overblik over jeres egen organisation, så I ved, hvilke afdelinger I skal oprette i rekrutteringsløsningen.
  • Gennemgået jeres hjemmeside/intranet og besluttet, hvor I ønsker de nye jobsider placeret. De korrekte URL'er, der skal lægges ind, får I tilsendt, når I har udfyldt og indsendt bestillingsnotatet.
  • Overvejet, hvordan I ønsker at fremstå. Som en del af statens eRekruttering får I mulighed for at "brande" jeres arbejdsplads med billeder og logo på de jobsider, der møder ansøgere. Hvis I har brug for at opdatere eksempelvis jeres billedarkiv, skal I sætte aktiviteter i gang i den retning allerede nu.
  • Undersøg opsigelsesvarsel på eksisterende rekrutteringssystem med videre.

Klargøringsvejledningen for Statens e-Rekruttering har til formål at forberede de institutioner, der ønsker at benytte den fællesstatslige rekrutteringsløsning, på implementeringsforløbet, som bliver afviklet sammen med dem og en implementeringskonsulent fra HR Manager by Talentech.

Vejledningen giver først og fremmest institutionerne et trin-for-trin overblik over de områder, de selv skal forberede sig på blandt andet valg af opstartspakke, udfylde/indsende bestillingsnotat, udvælge brugere som skal deltage i undervisningen, bestilling af layout med videre.

Derudover fungerer vejledningen som en guide, så institutionerne får et bedre overblik over, hvordan implementeringsprocessen foretages, og hvad de kan forvente af træningsdagen.

Hent klargøringsvejledningen til institutioner der ønsker at benytte Statens eRekruttering her (pdf)