Central integration

Den centrale integrationssnitflade (CIS) har til formål at binde Navision Stat sammen med de fælles statslige systemer så som Statens Budget System (SBS), Statens HR og øvrige kommende centrale systemer. Økonomistyrelsen frigav CIS løsningen til Navision Stat med NS9.1.

Nyt integrationskoncept

CIS funktionaliteten bygger på et koncept, der gør det muligt at udveksle data i formatet en til mange (1:m), dvs. at afsendersystemet (Navision Stat) kan sende ét datasæt, der kan modtages af flere modtagersystemer.

Data bliver leveret via ØDUP og institutionens partneraftale på ØDUP og routes videre til modtagersystemets partneraftale.

Bemærk, at der via CIS udelukkende afleveres data fra Navision Stat, mens der omvendt ikke kan modtages data i Navision Stat via CIS.

Ibrugtagning af CIS

Der findes i dag 10 CIS datastrømme for opsætning individuelt i et Navision Stat regnskab.

Datastrøm

Handling
Alias Eksporterer alias konteringsoplysninger
Anlaeg Eksporterer anlæg, std. dimensioner og afskrivningsprofiler
Anlaegsdata Eksporterer anlægsbogføringsgrupper, arter og grupper
Anlaegspost Eksporterer anlægsposter
Bevillingsdata Eksporterer bevillingsdata
Dim_Dimvaerdi Eksporterer dimensioner og dimensionsværdier
Finanskonto Eksporterer finanskonti
Ressoplysninger Eksporterer ressourceoplysninger
Ressourcer Eksporterer ressourcer
Ressourcepost Eksporterer ressourceposter
Sager Eksporterer sager og sagsopgaver
Sagsoplysninger Eksporterer sagsoplysninger
Sagsplanlaegning Eksporterer sagsplanlægningslinjer

 
Ved aktivering af CIS datastrømme opsættes samtidig et job, der afvikles dagligt og gennemfører udlæsning via datastrømmene. Der skal forinden udlæsningen være foretaget et route-setup på ØDUP. Denne opsætning indeholder en registrering af de modtagersystemer, der ønsker at modtage data fra specifikke Navision Stat regnskaber og via udvalgte CIS datastrømme. Denne opsætning foretages af Teknik & Drift teamet.

Det blev i forbindelse med udviklingen af CIS-løsningen besluttet, at det skal være muligt løbende at tilføje flere felter på CIS datastrømmene, såfremt der opstår behov for at udlæse data fra flere felter i Navision Stat.

Derfor er det en forudsætning for anvendelse af data, via en CIS datastrøm, at modtagersystemet ”plukker” de felter ud af datafilen, som er relevante for modtagersystemet, og dermed vil denne form for udvidelser af datasættet ikke påvirke modtagersystemer, der ikke har behov for udvidelsen.

Derimod hverken fjerner vi felter eller ændrer i rækkefølgen af disse, uden på forhånd at have aftalt dette med samtlige modtagersystemer af de pågældende CIS datastrømme. 

Hvis du vil vide mere…

Vejledninger

Nyeste brugervejledninger til CIS funktionaliteten findes sammen med øvrige vejledninger til Navision Stat.

Gå til Vejledning