Ny vejledning om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse

10-06-2024
Nyhed Statsregnskab Økonomi

Økonomistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse. Vejledningen fokuserer på eksisterende reglerne om departementernes tilsyn som en del af de interne kontroller. Forsvarlig forvaltning af offentlige midler forudsætter gode interne finansielle kontroller samt tilsyn med underliggende virksomheder.

Statsregnskabsloven og Regnskabsbekendtgørelsen m.m. udgør de helt centrale regelsæt, der regulerer regnskabsområdet for statslige institutioner, herunder fastsætter bestemmelser om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse.

Denne nye vejledning fokuserer på de eksisterende regler om departementets finansielle tilsynsforpligtelse, herunder tilsynet med overholdelsen af reglerne om statens regnskabsvæsen.

Det departementale tilsyn i tredje forsvarslinje er en helt central kontrol i et internt finansielt kontrolsystem, hvor det overordnede tilsynsansvar påhviler departementet.

Vejledningen er udarbejdet i tæt dialog med departementerne mv., fordi det er departementet der tilrettelægger regnskabsvæsenet inden for sit ministerområde, herunder fører kontrol med overholdelsen af reglerne om statens regnskabsvæsen bl.a. med det formål, at regnskabsvæsenet skal bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning samt påtegningen i virksomhedens årsrapport.

Vejledningen har bl.a. være i høring adskillelige gange under udarbejdelsesprocessen, hvorefter vejledningen har ændret form og indhold på baggrund af departementernes bemærkninger og sparring.

Du kan finde Vejledning om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse her.