Priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger for 2024

13-10-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har offentliggjort folderen ’Priser og leveringsvilkår for Økonomistyrelsens digitale løsninger 2024’, der giver et overblik over de gældende priser for de fællesstatslige digitale løsninger.

""

Bedre brugeroplevelser og fremtiden for øje

Priserne for flere af statens fælles digitale løsninger stiger i 2024, da Økonomistyrelsen investerer i brugeroplevelsen og i at fremtidssikre systemerne. Det fremgår af den nye prisfolder for 2024, som netop er udgivet.

Prisstigningen skal dog ses i lyset af, at priserne for hovedparten af løsningerne faldt fra 2022 til 2023.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian:

Vi investerer i statens fælles digitale løsninger, og det afspejler sig i prisstigninger på tværs af porteføljen i år. Vi bruger blandt andet ressourcer på at forbedre brugeroplevelsen i de enkelte systemer og på at sikre, at den samlede portefølje bliver ved med at være tidssvarende, robust og sikker.

Økonomistyrelsen tilstræber en jævn prisudvikling og stram styring af omkostningsniveauet, men investeringer i systemfornyelser og større udviklingstiltag vil uundværligt påvirke prisudviklingen i opadgående retning, mens det står på.

Det gælder blandt andet for Statens Lønløsning, hvor prisen stiger med 8,8 procent i 2024, fordi Økonomistyrelsen udvikler ny funktionalitet og investerer i at etablere en ny lønløsning over de kommende år. Prisudviklingen skal desuden ses i lyset af et prisfald fra 2022 til 2023 på 6,5 procent.

Ligeledes har Økonomistyrelsen øgede udgifter til anskaffelse af og overgangen til Statens Digitale Indkøb, der skal afløse indkøbssystemet IndFak. Statens Digitale Indkøb skal gøre det mere intuitivt, nemt og fordelagtigt at købe ind digitalt. Her stiger prisen på et abonnement med 8,9 procent i 2024. Det skal ses i lyset af et prisfald fra 2022 til 2023 på 9,5 procent.

Derimod falder prisen for et abonnement på Statens Budgetsystem med 6,7 procent, ligesom Økonomistyrelsens hosting-ydelse for Navision Stat og Statens BI – LDV falder med 11,7 procent.

Læs mere om prisændringerne i den nye prisfolder