Navision Stat version 11.2 er frigivet

02-10-2023
Digitale løsninger

Opgradering til denne hovedversion sikrer, at man er forberedt til at udveksle elektroniske bilag via den nye NemHandel-infrastruktur, NemHandel eDelivery.

Den 2. oktober 2023 er Navision Stat version 11.2. (NS11.2) blevet frigivet. Opgraderingen indeholder blandt andet:

  • Understøttelse af NemHandel eDelivery
  • Automatisk kontrol af debitorer mod VIES
  • Introduktion af Styringsobjekt til styrket konteringskontrol og ledelsesrapportering
  • Stabilisering af funktionalitet til indlæsning af FIK/GIK og bankafstemninger
  • Bedre sikring af behandling af data i lønkladder
  • Mindre rettelser til bl.a. den automatiske årsafslutning, saldokontrol i forbindelse med bankkontoudtog
  • Løft af flere hjælpetekster til tooltips

Læs mere i Nyt i Navision Stat 11.1.003.pdf

Kritisk opdatering

På grund af overgangen til NemHandel eDelivery anbefaler vi at opgradere senest den 30. oktober 2023.

NemHandel eDelivery er en ny forsendelsesmetode, som erstatter NemHandel RASP. Erhvervsstyrelsen har besluttet, at NemHandel RASP udfases frem mod april 2024, hvorefter NemHandel RASP ikke længere vil kunne anvendes.

Ved at opdatere til NS11.2 er Navision Stat-kunder forberedte til at udveksle elektroniske bilag uanset forsendelsesmetode.

Kunder, som hostes af Statens It eller KMD, bliver automatisk opgraderet. Øvrige kunder anbefales at opgradere senest den 30. oktober 2023 for fortsat at kunne modtage og afsende elektroniske bilag.

Læs mere om overgangen til NemHandel eDelivery

Opgraderingspakker i to versioner

Denne gang har Økonomistyrelsen ekstraordinært frigivet to opgraderingspakker til Navision Stat, som kan anvendes til opgradering fra henholdsvis NS11.003 eller NS11.1. Målet er at lette opgraderingsopgaven for de kunder, der stadig anvender version NS11.003.

Økonomistyrelsen har ligeledes frigivet Navision Stat vejledninger, der guider jer gennem opgraderingen. Disse findes under NS11.2 Officiel release under afsnittet ”Service Pack – Systemkomponenter og installationsvejledninger”.

Kunder, der er på en tidligere Navision Stat-version, skal hurtigst muligt opgradere til en af de ovennævnte versioner, så de kan opgradere videre til NS11.2. Hvis det ikke sker, kan der opstå problemer med at udveksle elektroniske bilag efter den 30. oktober 2023.

Find opgraderingspakker på NS11.2 releasesite

Undlad i første omgang at aktivere NemHandel eDelivery

Navision Stat-kunder anbefales at opgradere hurtigst muligt og senest den 30. oktober, da denne opgradering er mere omfattende og tidskrævende end normalt.

NemHandel eDelivery-opsætning i Navision Stat skal dog ikke aktiveres straks, da vi afventer yderligere performancetest, jf. installationsvejledningen.

Økonomistyrelsen forventer at kunne melde klar til aktivering af NemHandel eDelivery via nyhedsbrev i uge 41.