Positiv respons på ny it-løsning til Finansloven

02-06-2023
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen afholder netop nu møder med samtlige departementer om implementeringen af den nye løsning, som skal understøtte udarbejdelsen af både finanslov og statsregnskab.

Økonomistyrelsen er i fuld gang med udviklingen af den it-løsning, som fremover skal understøtte udarbejdelsen af finansloven og statsregnskabet. I den forbindelse afholder Økonomistyrelsen i maj og juni såkaldte sættemøder med departementerne. I første omgang med fokus på den del af løsningen, som understøtter udarbejdelsen af finansloven.

Kontorchef Carina Priess Sørensen, Kontor for økonomisystemer, siger:

Vi har glædet os meget til at afholde sættemøderne og kunne fortælle om den nye understøttelse af finanslovsprocesserne. Det er vigtigt for os at få en åben dialog med alle ministerier om den nye løsning, herunder den planlagte implementering. På møderne oplever jeg både en stor opbakning til den nye løsning og en stor tilfredshed med vores udviklingsmodel, hvor vi har valgt at inddrage brugere løbende undervejs for at sikre bedst mulig brugeroplevelse og en sikker understøttelse af finanslovsprocesserne.

Reaktionen fra Økonomiministeriet på det netop afholdte sættemøde var:

Det ser super fedt ud, og man får lyst til at tage det i brug allerede nu.

Formålet med sættemøderne er at give koncernøkonomicheferne i departementerne en introduktion til løsningen og at gå mere i detaljer vedrørende den nye løsning og dens implikationer på organisatorisk niveau. Ligeledes har det været et særskilt ønske fra Økonomistyrelsens side at skabe rum for en drøftelse af den fremtidige lokale forankring, samt hvordan implementeringen er planlagt til at forløbe.

Procesafklaringsmøder

Næste trin er procesafklaringsmøder, hvor Økonomistyrelsen indkalder til møder lokalt i hver enkelt ressortministerium. Disse møder bliver afholdt i maj, juni og august 2023. På disse møder deltager Økonomistyrelsens implementeringsteam sammen med de personer, som det enkelte departement skønner er relevante for en afdækning. Formålet er at lære den kommende systemunderstøttelse og de lokale forretningsprocesser indgående at kende.

Pilottest

Økonomistyrelsen er tæt på at være klar til at pilotteste løsningen. Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet vil i løbet af efteråret blive koblet på løsningen og teste funktionalitet i sammenhæng med specifikke arbejdsopgaver relateret til finanslovsprocessen.

Løsningen er baseret på fremtidssikret teknologi med funktioner, som i højere grad understøtter hele forretningsprocessen. Fra starten af udviklingen har Økonomistyrelsen lagt stor vægt på at sikre en intuitiv brugerflade samt brugervenlige og sammenhængende brugerrejser, hvorfor det er afgørende at teste, hvordan løsningen opleves og fungerer i praksis.

Læs mere om den nye løsning til udarbejdelse af finanslov og statsregnskab