Nye priser for Økonomistyrelsens digitale løsninger i 2023

11-01-2023
Digitale løsninger

Det bliver billigere at anvende økonomisystemerne Navision Stat og Statens Budgetsystem i 2023, mens der er mindre prisstigninger for hosting, RejsUd og Statens HR.

""

Økonomistyrelsen har offentliggjort folderen ’Priser og leveringsvilkår for Økonomistyrelsens digitale løsninger 2023’, der giver et overblik over de gældende priser for de fællesstatslige, digitale løsninger.

Hent prisfolderen for 2023

Investeringer med brugerne i fokus

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian:

Det glæder mig, at vi kan sænke prisen på mange af vores løsninger på trods af, at vi på tværs af porteføljen har fokus på og investerer i at forbedre brugeroplevelsen, så vores løsninger bliver nemmere, hurtigere og mere intuitive at anvende i det daglige.

Der er godt nyt for de institutioner, der anvender Statens Budgetsystem og Navision Stat. Priserne falder nemlig med henholdsvis 14,8 procent for Statens Budgetsystem og 12,5 procent for at abonnere på Navision Stat.

Priserne falder også for Statens Lønløsning og IndFak med henholdsvis 3,8 og 6,9 procent.

Brugerne vil derfor opleve et prisfald for flere af løsningerne på trods af, at Økonomistyrelsen aktuelt har fokus på blandt andet at modernisere Statens Lønløsning og at udvikle afløseren til IndFak – Statens Digitale Indkøb – der skal gøre det mere intuitivt, nemt og fordelagtigt at købe ind digitalt i de enkelte institutioner.

Omvendt vil der være en prisstigning for hosting af Navision Stat og Statens BI – LDV på 6,2 procent. Det skyldes primært periodeafgrænsede ekstraomkostninger til genudbud af hosting-ydelserne.

Investeringerne på tværs af de fælles, digitale løsninger går særligt til at forbedre brugeroplevelsen og styrke sikkerheden i løsningerne. Det gælder også for RejsUd og Statens HR, hvor prisen hæves med henholdsvis 2,1 procent og 2,6 procent.

Sammenlignet med 2022 er der, på tværs af den samlede portefølje af de fælles digitale løsninger, et mindre fald i den samlede betaling for anvendelsen af løsningerne i 2023.

Læs mere om prisændringerne i den nye prisfolder

 

Fordele ved at bruge de fælles digitale ydelser

Brugen af de fælles digitale løsninger er et fællesskab, hvor prisen, som de enkelte institutioner betaler, svarer til de faktiske omkostninger for at drive og udvikle løsningerne. Hverken mere eller mindre. Jo flere institutioner, der bruger systemerne, desto billigere bliver prisen for alle.

Fordelene ved at bruge de fælles digitale løsninger er blandt andet, at Økonomistyrelsen varetager forvaltningen af de digitale løsninger, så som løbende vedligehold, videreudvikling, leverandørstyring, sikkerhed, vejledninger og genudbud, så institutionerne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.

Læs mere om de fælles digitale løsninger i staten

Læs mere om fordelene ved at bruge de fælles digitale løsninger