Digitaliseret koncept for udgiftsopfølgning trådte i kraft 1. april

25-04-2022
Digitale løsninger

Det reviderede koncept for udgiftsopfølgning i staten skal sikre bedre systemunderstøttelse og større styringsværdi til at træffe beslutninger om fx økonomiske omprioriteringer på tværs af institutioner.

Siden 2013 har ministerier gennemført kvartalvise udgiftsopfølgninger til Finansministeriet. Formålet med udgiftsopfølgninger er blandt andet at følge op på overholdelse af de statslige udgiftslofter og understøtte god økonomistyring i statslige institutioner. Revideringen består i, at udgiftsopfølgningsprocessen i højere grad forenkles og systemunderstøttes gennem de fællesstatslige systemer. 

I det tidligere koncept blev nye prognoser for årets samlede forbrug indlæst i Statens Koncern System (SKS), og herfra manuelt overført til udgiftsopfølgningsnotatet, som blev afleveret til Finansministeriet. Revideringen betyder, at økonomimedarbejdere i statslige institutioner nu udarbejder prognoser og afvigelsesforklaringer i Statens Budgetsystem (SBS), som automatisk fremstilles i nyudviklede udgiftsopfølgningsrapporter i Statens BI. De nye rapporter understøtter en mere dynamisk og analytisk gennemgang af udgiftsopfølgningen. Hvert ministerområde udarbejder herudover en ledelsesberetning, som beskriver den overordnede udgiftsudvikling på ministerområdet til ledelsen og Finansministeriet.

Implementering med stor deltagelse
Projektet om revidering af udgiftsopfølgningskonceptet er gennemført i tæt samarbejde mellem flere kontorer i Økonomistyrelsen og med inddragelse af udvalgte institutioner og departementer som piloter i efteråret 2021. I implementeringsindsatsen er der gennemført adskillige workshops og webinarer med samlet over 400 deltagere fra statslige institutioner og departementer.

Kontorchef Jakob Panduro glæder sig over den store deltagelse:

Det reviderede koncept betyder en væsentligt omstilling i udarbejdelse af udgiftsopfølgningen for mange økonomimedarbejdere på tværs af de ca. 130 statslige institutioner og departementer. Vi oplever en stor forandringsparathed og modtager fortsat konstruktiv feedback og spørgsmål.

Konceptet træder i kraft med 1. udgiftsopfølgning 2022, som skal afleveres d. 25. april. Processen med udarbejdelse af prognoser og afvigelsesforklaringer er allerede i gang i mange statslige institutioner, som laver bidrag til departementerne.

Vejledninger og optagelse af webinarer om udgiftsopfølgning i SBS, Power BI og ledelsesberetning er tilgængelige her.