Vejledninger og værktøjer til grundbudget og udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Konceptet for udgiftsopfølgning er i 2021 revideret med ikrafttrædelse ved 1. udgiftsopfølgning 2022. Revideringen består i, at udgiftsopfølgningsprocessen i højere grad forenkles og systemunderstøttes. Udgiftsopfølgningen består fremadrettet af en ledelsesberetning, som redegør for den overordnede udgiftsudvikling på ministerområdet, og en udgiftsopfølgning i Power BI, som indeholder talmateriale og afvigelsesforklaringer.

Udgiftsopfølgningsrapporten trækker automatisk på budgetdata og afvigelsesforklaringer fra Statens Budgetsystem (SBS), bevillingsdata fra Statens Bevillingslovsystem (SB) og Statens Koncernsystem (SKS). Nedenfor fremgår vejledninger og værktøjer til udarbejdelse af udgiftsopfølgninger i det revidere koncept.

Vejledninger, webinarer og cirkulære

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for koncern (2022) her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for institution (2022) her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Se webinar om udgiftsopfølgningsprocessen i SBS her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Vejledninger til udarbejdelse af grundbudgetter og udgiftsopfølgning 4 udgives i efteråret 2022.