Vejledninger og værktøjer til grundbudget og udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Konceptet for udgiftsopfølgning er i 2021 revideret med ikrafttrædelse ved 1. udgiftsopfølgning 2022. Revideringen består i, at udgiftsopfølgningsprocessen i højere grad forenkles og systemunderstøttes. Udgiftsopfølgningen består fremadrettet af en ledelsesberetning, som redegør for den overordnede udgiftsudvikling på ministerområdet, og en udgiftsopfølgning i Power BI, som indeholder talmateriale og afvigelsesforklaringer.

Udgiftsopfølgningsrapporten trækker automatisk på budgetdata og afvigelsesforklaringer fra Statens Budgetsystem (SBS), bevillingsdata fra Statens Bevillingslovsystem (SB) og Statens Koncernsystem (SKS). Nedenfor fremgår vejledninger og værktøjer til udarbejdelse af udgiftsopfølgninger i det revidere koncept.

Grundbudget: Vejledninger, webinarer og skabeloner

I forbindelse med revidering af koncept for udgiftsopfølgning i staten, er der udviklet enkelte nye skemaer og rapporter til grundbudgetprocessen i Statens Budgetsystem. Disse blev gennemgået på webinar d. 3. november 2022. 

Se webinar om nyt indhold til grundbudgetprocessen i SBS her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

I forbindelse med revidering af koncept for udgiftsopfølgning i staten, er der udviklet rapporter om grundbudgettet for koncern og institution i Power BI. Disse blev gennemgået på webinar d. 2. december 2022. 

Se webinar om grundbudget i Power BI her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Øvrige vejledninger og webinarer

Hvis man ændrer sin registreringsramme mellem perioder eller finansår, kan det være nødvendigt at skifte registreringsrammedato i SBS, så rapporter og/eller inputskemaer viser data på de korrekte dimensioner og dimensionsværdier i registreringsrammen. 

Find vejledning til at skifte registreringsrammedato her