Jeres tilbagemeldinger er afgørende for RejsUd

22-02-2021
Digitale løsninger Økonomi

Tak til de mange, som i 2020 deltog i brugertilfredshedsundersøgelsen, lyder det fra teamet bag RejsUd.

I efteråret 2020 gennemførte Økonomistyrelsen en omfattende bruger-tilfredshedsundersøgelse på tværs af flere systemer. Et af de it systemer, som brugerne har givet tilbagemeldinger på, er statens it system til rejseafregning og udlæg, RejsUd.

Teamet, som arbejder med at drive og udvikle RejsUd, har de seneste måneder gennemgået brugernes mange kommentarer og ønsker, og allerede i februar 2021 vil den første forbedring blive lanceret.

Papirflyveren og Send-knappen

Når en afregning skal sendes til godkendelse ved anden bruger, skal man som første bruger igennem to procestrin, før afregningen er klar til godkendelse. Første trin sker ved tryk på et papirflyver-ikon, der sender brugeren videre til en opsummering af afregningens detaljer og en visning af godkendelsesflowet. Næste trin består af en egentlig afsendelse af afregningen for godkendelse ved at trykke på knappen ”Send”.

Mange brugere har overset det sidste trin i flowet og troet, at afregningen blev sendt til godkendelse, når de trykkede på Papirflyver-ikonet. Selvsagt med den konsekvens, at godkendelsen ikke fandt sted og brugeren derfor ikke modtog udbetalingen.

Vores leverandør har nu påført en lille tekst ved hver af de to trin i processen. Vi håber, det vil afhjælpe misforståelsen. Ændringen forventes at være synlig i produktion i løbet af uge 10.

Udsigt til forbedret visning af kommentarer

Det eksisterende kommentar-ikon bliver udvidet i listerne over "Afregninger til underskrift" og "Afregninger til godkendelse". Kommentarer vil stadig blive vist på afregningshovedet men vil samtidig også fremgå af en grupperet liste over alle kommentarer sat på de enkelte afregningslinjer. Denne forbedring forventer teamet at kunne implementere dette inden sommerferien 2021.

På den længere bane

Allerede nu har RejsUd teamet planlagt flere forbedringer, som dog har et lidt længere aftræk. Der er et ønske om at lave flere hjælpetekster, der guider brugerne undervejs. Ligeledes vil teamet arbejde videre på en løsning, som skal gøre indtastningsarbejdet nemmere for brugere, der opretter samme type afregning op til flere gange om ugen.

Selvom ikke alle brugernes forbedringsønsker kan imødekommes med det samme, vil de indgå i den samlede prioritering over fremtidige udviklingsønsker. Morten Holt Petersen, product owner på RejsUd, slutter af:

Vi udvikler løbende systemet i samarbejde med vores leverandør. De mange konstruktive tilbagemeldinger er en vigtig temperaturmåling og har afgørende betydning, når vi prioriterer udviklingstiltag. Jeg er glad for, at vores brugere allerede kan få gavn af den første forbedring om kort tid.

Læs mere om brugertilfredshedsundersøgelsen 2020

Læs mere om RejsUD