Undersøgelse af brugertilfredshed skal fortælle os, hvor vi kan forbedre vores service

Det er afgørende for os, at vores brugere er tilfredse. Derfor spurgte vi i efteråret 2019 mere end 100.000 medarbejdere i staten om deres holdning til en række af vores services.

Undersøgelsen rammer bredt på tværs af styrelsens opgaver

Det er vigtigt, at vores brugere er tilfredse med de services og løsninger, som vi leverer. Ved at lytte til vores samarbejdspartnere kan vi lære en masse om, hvad der skal til for at eksempelvis økonomisystemet Navision Stat eller vores Netværk for advanced analytics skaber endnu større værdi hos slutbrugerne i de statslige institutioner.

Derfor har vi i 2019 spurgt ind til tilfredsheden med otte fællesadministrative systemer og analyseplatforme, ti netværk, alle e-læringskurser i Campus og fem af styrelsens workshops. Mere end 35.000 statslige medarbejdere har svaret på undersøgelsen og dermed givet gode input til, hvordan vi kan forbedre vores service og holde et vedvarende fokus på at lette deres daglige arbejde. Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2019 er dermed den første af sin slags, som både går i dybden med vores enkelte produkter og services og samtidigt rammer bredt på tværs af hele staten.

Klik her for at læse nyheden om undersøgelsen

Brugerne er generelt tilfredse

Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige, generelle tilfredshed med Økonomistyrelsens systemer og ydelser på en skala fra 1-5, er 4,0 svarende til 'tilfreds'. I undersøgelsen er der også blevet spurgt ind til tilfredshed på specifikke parametre såsom faglighed, proces og brugervenlighed i eksempelvis et system eller et netværk, ligesom der er givet mulighed for uddybende fritekstbesvarelser.

Økonomistyrelsen er overordnet set meget tilfreds med resultatet, men der kan stadigvæk gøres meget for at forbedre og udvikle vores løsninger og services. Det overordnede budskab i tilbagemeldingerne har været et ønske om øget brugerinddragelse. Det skal vi nu i endnu højere grad lykkes med.

Brugertilfredshedsundersøgelsen for 2019 er afsluttet, men som bruger af vores ydelser kan man stadig modtage løbende evalueringer eksempelvis efter et netværksmøde eller henvendelse til vores rådgivningsfunktioner.

Rapporter

Hent rapport: Brugertilfredshedsundersøgelse (pdf)

Økonomistyrelsen, december 2019

Resumé

Resumé for rapporten fremgår øverst på denne side.