Ny funktionalitet i IndFak konterer automatisk fakturaer

14-04-2021
Digitale løsninger

En ny funktionalitet i IndFak kan hurtigt og effektivt kontere din institutions fakturaer og kreditnotaer korrekt. Læs om de mange fordele ved at installere den nye algoritme og om hvordan I kommer godt i gang.

Efter en række vellykkede pilottest kan Økonomistyrelsen nu tilbyde en ny funktionalitet i indkøbs- og fakturasystemet IndFak, der med stor nøjagtighed kan analysere sig frem til, hvordan en faktura eller kreditnota skal konteres korrekt.

Formålet med den nye funktionalitet er at skabe en mere effektiv og mere korrekt kontering af de mange tusinde fakturaer, der hvert år i overvejende grad bliver konteret manuelt ude i institutionerne.

Algoritmen udarbejder på grundlag af flere års data fra fakturaer i staten et bud på en kontering, der med mindst 95 procents sandsynlighed er korrekt. Herefter skal medarbejderne blot godkende autokonteringsforslaget eller overskrive det manuelt. Algoritmen lærer i øvrigt hele tiden af at træne datamodeller og se mønstre med de bedste talværdier, og den lærer af den feedback, den får fra medarbejderne på sine konteringsforslag. Nøjagtigheden bliver derfor bedre og bedre

Gevinster ved at installere den nye algoritme i IndFak:

  • Medarbejderne skal bruge væsentlig mindre tid på at kontere fakturaer
  • Fakturaerne bliver konteret mere korrekt og ensartet, hvilket giver en bedre datakvalitet
  • Der skal bruges langt færre ressourcer på at rette op på konteringsfejl i Navision Stat.

Der bliver desuden frigivet ressourcer til at foretage betalingskontrol, hvilket minimerer risikoen for svig. Institutionen får også større indsigt i, hvordan registreringsrammen bliver anvendt, og hvor robust grundlaget er for økonomistyringen.

Sådan installerer din institution den nye algoritme i IndFak

Det er gratis og enkelt at installere den nye funktionalitet for de institutioner, der allerede benytter IndFak.

Algoritmen kan opsættes fleksibelt i IndFak, så den understøtter, den måde jeres institution anvender registreringsrammen på i dag.

Vi har udarbejdet en opsætningsguide, der - trin for trin – beskriver, hvordan algoritmen installeres. Der vil derudover blive afholdt et webinar for de lokale administratorer, hvor guiden vil blive gennemgået nærmere.

IndFak-supporten står altid klar til hjælpe med både installationsvejledning og hjælp til at komme godt i gang med benytte algoritmen.