Udbud af taxikørsel offentliggjort

30-09-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af taxikørsel, da den nuværende tværministerielle rammeaftale udløber den 31. dec. 2020.

Udbudsmaterialet for udbud af Taxiaftalen kan tilgås via Ethics ved at følge nedenstående link. Tilbudsgivere kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbuds-hjemmesiden indtil fredag den 16. oktober 2020. Afgivelse af tilbud skal ligeledes ske på udbudshjemmesiden.

Du kan tilgå udbudsmaterialet på Ethics.dk

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 12:00. Aftalen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Aftalen er herefter en del af det statslige indkøbsprogram. Det indebærer, at de statslige institutioner skal bruge aftalen til indkøb af taxikørsel.

Den kommende aftale skal medvirke til at reducere CO2-udledningen

Som et led i regeringens målsætning om en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 pct. inden 2030, stræber den kommende taxiaftale efter at sænke udledningen fra det statslige forbrug af persontransport ved at lade tilbudsgivere konkurrere om, hvem der kan levere den største andel af taxiture i nul- og lavemissionsbiler.

Samtidig afløftes udbudspligten, så de enkelte statslige institutioner ikke skal udbyde taxikørsel hver for sig. Transaktionsomkostningerne holdes derfor lave for både taxiselskaberne og de statslige institutioner.