Vejledning om Finansministeriets tilsyn med de fællesstatslige systemer

04-03-2020
Digitale løsninger

Ny vejledning giver brugerne et bedre overblik over roller og ansvar i forhold til informationssikkerhed i de fællesstatslige it-systemer.

Finansministeriet har udgivet en vejledning, som beskriver, hvordan tilsynet med de fællesstatslige systemer er tilrettelagt. I vejledningen fremgår bl.a. de forpligtelser ift. styring af informationssikkerhed og persondata, som påhviler Økonomistyrelsen som systemleverandør.

Brugerne af de fællesstatslige systemer får dermed et bedre overblik over roller, ansvar og rettigheder ift. informationssikkerhed i de fællesstatslige systemer. De kan bruge vejledningen til at dokumentere opgavefordelingen mellem dem og Økonomistyrelsen som systemleverandør, fx hvor der er behov for at tydeliggøre Økonomistyrelsens og institutionens opgaver og ansvar ved tilrettelæggelse af kontroller, styring og opfølgning samt over for revisionen.

Finansministeriets tilsyn med Økonomistyrelsens systemer

Kontor for Revision og Tilsyn (KRT) i Finansministeriets departement varetager tilsynet med Økonomistyrelsens fællesstatslige systemer. Formålet med tilsynet er at vurdere, om arbejdet med informationssikkerhed og persondataforordningen er tilrettelagt hensigtsmæssigt, pålideligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og overholder de regler, styrelsen er underlagt.

Overordnet indeholder tilsynet en vurdering og test af, om relevant lovgivning og standard på sikkerhedsområdet er overholdt og implementeret i relevante processer, procedurer, kontroller osv.

Vejledning

Se vejledning om tilsynet med Økonomistyrelsens fællesstatslige systemer her

Ansvarsfordelingen mellem brugerinstitution og Økonomistyrelsen fremgår herudover af cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar samt af servicebeskrivelserne for de fællesstatslige systemer.

Læs mere om fælles dataansvar

Gå til servicebeskrivelser for Økonomistyrelsens systemer og løsninger

Såfremt vejledningen giver anledning til spørgsmål, kan de rettes til Økonomistyrelsen, mail til