Feedback på feedback: Brugertilfredshedsundersøgelse for Navision Stat, IndFak og RejsUd

10-03-2020
Digitale løsninger

I efteråret 2019 deltog mere end 36.000 brugere af Økonomistyrelsens økonomisystemer i årets brugertilfredshedsundersøgelse. Flere deltagere i undersøgelsen valgte at benytte sig af muligheden for at give forbedringsforslag. Vi har nu været de mere end ca. 6.000 svar igennem og vil her forsøge at besvare de mest stillede spørgsmål.

Vi sætter altid stor pris på jeres feedback. Både i forbindelse med udvalgte større brugertilfredshedsundersøgelser og generelt, når vi i dagligdagen er i kontakt med jer i anledning af support eller andre systemrelaterede henvendelser.

Vi er glade for at notere, at der generelt er tilfredshed med vores fællesstatslige økonomisystemer. Brugerne er særligt tilfredse med driftsstabilitet og funktionalitet. Samtidig er vi blevet gjort opmærksomme på en række udfordringer særligt hvad angår brugervenlighed, som vi nu ønsker at følge op på.

Læs mere om Økonomistyrelsens brugertilfredshedsundersøgelse og find den fulde rapport her

Personlig tilpasning af visninger i Navision Stat

Igen i år scorer økonomi- og regnskabssystemet Navision Stat højt i målingen. Det er vi meget stolte af. Navision Stat benyttes i mere end 400 statslige og selvejende institutioner og udgør rygraden på økonomiområdet. Det er derfor helt essentielt for os, at vores brugere har tillid til systemet, og at det understøtter deres forretningsmæssige behov.

Der er dog altid plads til forbedringer. Fx efterlyser nogle brugere muligheden for at tilpasse startsiden og hovedvinduet i løsningen for at give bedre overblik over arbejdsopgaver. Det kan man faktisk allerede nu i løsningen.

Læs mere om, hvordan du foretager personlige tilpasninger, samt andre svar på de mest stillede spørgsmål til Navision Stat i dette dokument (pdf)

Varslingsmails, opdeling af faktura og autokontering i IndFak

IndFak understøtter indkøb og fakturahåndtering for vores brugere i de statslige og selvejende institutioner. Løsningen benyttes af indkøbere, men også medarbejdere som ikke til dagligt arbejder med indkøb, men som måske en gang imellem bestiller varer eller håndterer en faktura i løsningen.

Brugerne er generelt tilfredse med driftsstabiliteten og systemets understøttelse af deres faglige opgaver. Flere brugere efterlyser dog fx muligheden for at ændre frekvensen af varslingsmails, hvordan man deler en faktura op og muligheden for at autokontere gentagne fakturaer fra samme leverandør. Det kan man faktisk allerede nu i løsningen. Vi har derfor samlet en oversigt over de mest efterspurgte funktioner, så du som bruger kan finde vejledning til, hvordan disse konkrete problemer kan løses i IndFak.

Find svar på de mest stillede spørgsmål til IndFak i dette dokument (pdf)

Plads til forbedringer på RejsUd

Som medarbejder i staten vil du ofte på et tidspunkt have et udlæg eller tage på tjenesterejse i ind- eller udland. Mere end 100.000 medarbejdere benytter løsningen RejsUd til at håndtere deres rejse- og udlægsafregninger. Mange af disse brugere benytter kun systemet 1-2 gange årligt. Dette stiller høje krav til brugervenligheden af systemet.

Vi kan se, at vi desværre ikke lever op til forventningerne til RejsUd for så vidt angår brugervenlighed. Systemet har derfor scoret den laveste brugertilfredshed målt på tværs af alle vores systemer i undersøgelsen. Dette kræver naturligvis en ekstra indsats fremadrettet. Heldigvis har vi fået mange konkrete input og gode forbedringsforslag til RejsUd, som vi vil tage med videre, når vi i den kommende tid sætter øget fokus på netop brugervenlighed i løsningen.

Brugervenlighed vil både få et særskilt fokus i eksisterende funktionalitet og vil blive tænkt bedre ind i processen ved tilføjelse af nye funktionalitet, når vi videreudvikler systemet sammen med vores leverandør. Vi er allerede i gang med en række tiltag, som vi mener vil forbedre brugervenlighed og grænsefladen i løsningen. Vi glæder os til at kunne fortælle mere, efterhånden som vi får afdækket mulighederne for at kunne løse de mest kritiske udfordringer.

Find links til videoer om systemet, vejledninger og kurser i RejsUd her