Gode eksempler på anvendelse af Statens Budgetsystem

06-02-2020
Digitale løsninger

Det nye Statens Budgetsystem er nu implementeret i næsten 70 institutioner. Vi har samlet de bedste erfaringer fra anvendelsen af systemet, som nye, såvel som allerede implementerede institutioner kan lade sig inspirere af.

""

Moderniseringsstyrelsen er nu i gang med den tredje ud af i alt fire implementeringsbølger, hvor Statens Budgetsystem (SBS) bliver implementeret i de statslige institutioner.

Foreløbigt har næsten 70 institutioner implementeret budgetsystemet, der skal understøtte alle de budgetrelaterede opgaver, skabe mere gennemsigtighed og synliggøre det økonomiske råderum.

Erfaringerne fra de første implementeringsbølger viser, at nogle institutioner har haft forholdsvis let ved at tage SBS i brug, mens det for andre institutioner har medført overvejelser om at ændre den eksisterende økonomistyringsmodel og de tilhørende processer for at få den fulde værdi ud af SBS.

Uanset, hvordan forløbet har været, er alle erfaringerne fra de første institutioner nyttig viden for de nye institutioner, der er eller skal i gang med at anvendeSBS.

Kontorchef i Økonomisystemer, Simon Schulian:

Vi ønsker at vejlede institutionerne bedst muligt om, hvordan de kan anvende SBS på den bedste måde, der passer til den enkelte institutions virkelighed. Og her er det oplagt, at vi deler erfaringerne fra de institutioner, der allerede er blevet klogere af både fejltagelser og succeser. Derfor har vi samlet alle erfaringer i et katalog, som de nye institutioner kan lade sig inspirere af.

Erfaringerne med anvendelsen af SBS er samlet i publikationen Gode eksempler på anvendelse af Statens Budgetsystem.