Nye aftaler på undervisningsområdet samt for farmakonomer og defektricer

09-07-2019
HR

Der er indgået en række nye aftaler på undervisningsområdet samt ny organisationsaftale for farmakonomer og defektricer.

Finansministeriet har med Gymnasieskolernes Lærerforening indgået

overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

 

Finansministeriet har med Lærernes Centralorganisation indgået:

organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler

organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

organisationsaftale for faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere

 

Finansministeriet har med CO10 - Centralorganisationen af 2010 indgået:

organisationsaftale for farmakonomer og defektricer