Nyt fællesstatsligt tilskudssystem sendes i udbud medio marts 2020

11-12-2019
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har besluttet at flytte datoen for offentliggørelse af udbudsmaterialet for det nye fællesstatslige tilskudssystem. Udbuddet vil blive offentliggjort medio marts 2020.

For at sikre en god og grundig proces for færdiggørelsen af udbudsmaterialet har Moderniseringsstyrelsen besluttet at udskyde udbuddet til medio marts 2020. Udskydelsen vil også betyde, at vi har mulighed for mere og bedre inddragelse af projektets følgegruppe bestående af kommende brugere af systemet, så udbudsmaterialet – og det kommende system – bedst muligt passer til deres behov.

Moderniseringsstyrelsen vil desuden benytte den udskudte udbudsdato til at gennemføre en skriftlig høring med leverandørmarkedet af det foreløbige udbudsmateriale. Læs mere herom her.

Med den nye tidsplan forventer Moderniseringsstyrelsen at kunne skrive kontrakt med den nye leverandør i slutningen af oktober 2020, hvorefter udviklingen af systemet påbegyndes.

Moderniseringsstyrelsen arbejder derfor ud fra følgende tentative tidsplan:

 

Juni 2019 Informationsmøde 
August 2019 Dialogmøder
August 2019 - marts 2020 Udarbejdelse af udbudsmateriale
December 2019 - januar 2020 Høring af foreløbigt udbudsmateriale
Medio marts 2020 Offentliggørelse af udbud
Medio marts - april 2020 Prækvalifikation
April - august 2020 Første forhandlingsrunde
August - september 2020 Anden forhandlingsrunde
Oktober 2020 Endeligt tilbud
Ultimo oktober 2020 Tildeling af kontrakt
Efterfølgende Udvikling og implementering i faser

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.

Læs mere om det fællesstatslige tilskudssystem her