Høringsmøde vedr. udbud af det fællesstatslige tilskudssystem

11-12-2019
Digitale løsninger

Torsdag d. 19. december inviterer Moderniseringsstyrelsen leverandørmarkedet til informationsmøde om høring af det foreløbige udbudsmateriale til det kommende fællesstatslige tilskudssystem.

Staten ønsker, som tidligere annonceret, at anskaffe et fællesstatsligt tilskudssystem. Moderniseringsstyrelsen ønsker at benytte lejligheden til at gennemføre en skriftlig høring med leverandørmarkedet.

I denne forbindelse inviteres til informationsmøde om høring af det foreløbige udbudsmateriale:

Torsdag d. 19. december 2019 kl. 14.00 – 15.30
hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K

Høringen omfatter udvalgte dele af udbudsmaterialet. Det bemærkes, at høringsmaterialet ikke er et færdiggjort udbudsmateriale, hvorfor der vil fremkomme ændringer i det endelige materiale.

Om det fællesstatsligt tilskudssystem og omfanget af udbuddet

Det fællesstatslige tilskudssystem skal forvaltes af Moderniseringsstyrelsen, og skal over tid håndtere stort set alle statslige puljer, der udmøntes efter ansøgning, og hvor der er konkurrence om midlerne, samt udvalgte puljer, hvor der ikke er konkurrenceudsættelse. Systemet omfatter også puljer med EU-finansiering. Systemet skal på sigt anvendes af alle ministerier, der administrerer de nævnte puljetyper, hvorfor Moderniseringsstyrelsen gerne vil have en bred løsning, der fremadrettet kan udfoldes til andre dele af staten.

I 2018 blev antallet af statslige puljer med konkurrence opgjort til 436 med en samlet bevilling på omkring 13,5 mia. kr. Puljerne blev administreret af 39 statslige myndigheder.

Det bemærkes, at tidsplanen for udbuddet er ændret. Den opdateret tidsplan findes på undersiden Udbudsprocessen.

Det endelige udbudsmateriale forventes offentliggjort medio marts 2020.

Emner for høringsmødet

Informationsmødet d. 19. december vil berøre følgende emner:

  • Status på projektet, herunder baggrund, formål og perspektiver for det kommende udbud
  • Tidsplan og tilgang for det kommende udbud
  • Gennemgang af omfattede bilag
  • Opmærksomhedspunkter til høringen

Tilmelding til mødet

Af praktiske årsager bedes interesserede leverandører venligst meddele deltagelse samt navn og kontaktoplysninger på deltagere (max to pr. leverandør) senest den 16. december 2019 klokken 13.00 til Mette Pfeiffer Jørgensen ().

Tilbagemelding på høringsmaterialet

Høringssvar bedes fremsendt til Kasper Hobel () senest mandag d. 13. januar 2019 klokken 13.00.

Høringsmateriale

Download høringsmaterialet og tilhørende skabelon til besvarelse her:

Vejledende forhåndsmeddelelse (pdf)

Høringsmateriale - samlet pakke (zip)

Bilag A Vejledning og skabelon til høring (xlsx)