Succesfuld omlægning af Danske Bank integration

13-10-2018
Systemer

Vil du også være en del af en succes?
Statens Administration omlagde marts 2018 integrationen mellem Navision Stat og Danske Bank. Aktuelt afvikler Statens administration nu betalinger via en mere effektiv integrationsmodel for mere end 200 regnskaber.

Automatisk udveksling af bankdata mellem Navision Stat og Danske Bank

Navision Stat integrerer med DB Webservice for: udveksling af betalinger, indlæsning af valutakurser samt modtagelse af bankkvitteringer. Samtidigt understøttes en indlæsning af bankfiler for anvendelse i den automatiske bankkontoafstemning direkte i Navision Stat.  

Fordelene ved den nye integrationsløsning

  • Ved indlæsning af filer, valutaer og kvitteringer i Navision Stat, vises kun de filer der vedrører regnskabet, baseret på en filtrering på bogføringskredsen.
  • Det er muligt at hente filer i op til 45 dage fra arkiv, direkte i Navision Stat.
  • Behovet for bestilling af engangsfiler bortfalder.
  • Banken kvitterer, i umiddelbar forlængelse af betalingsafsendelsen, for modtagelse af betalingen.
  • Løsningen vedligeholdes og optimeres løbende af Danske Bank.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information på både Moderniseringsstyrelsens og Danske Banks hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen

Læs mere om skift til DB Webservice 

Her finder du alle relevante brugervejledninger til Navision Stat. Under 'Betalinger' finder du eksempelvis:

  • Betalingsformidling skift til DB Webservice
  • Tjekliste ved overgang til Danske Banks Webservice

Danske Bank

Læs mere om etablering af Webservice i Business Online

Udfasning af den tidligere integrationsløsning

DB Webservice løsningen erstatter den tidligere DB API løsning, som Danske Bank udfaser og derfor ikke længere vedligeholder.