Navision Stat GIS funktionalitet reduceres

12-10-2018
Digitale løsninger

Afledt af kontinuerlige forbedringer i den Generiske integrationssnitflade (GIS) med fokus på styrket sikkerhed og optimeret performance, udgår GIS-SQL og GIS-TXT optionerne.

Eliminering af GIS-SQL og GIS-TXT integrationer 

Det er tidligere varslet via hjemmesiden og i udsendte nyhedsbreve, at både GIS-SQL og GIS-TXT integrationer, sammen med GIS kompenseringen ifht. ydelsesartstabellen og den statslige bemærkningstabel ville udgå pr. 01.10.2018.

  • GIS-SQL: Mulighed for at udveksle direkte mellem 2 SQL-databaser
  • GIS-TXT: Mulighed for udveksling, baseret på TXT-filer

Eftersom vi har modtaget et antal henvendelser fra kunder, der ønsker at fastholde muligheden for særligt GIS-SQL og GIS-TXT funktionaliteten efter den 01.10.18, og vi samtidigt er bundet af en ensartet funktionalitet for alle kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og hvor Navision Stat databasen afvikles via Multitenancy (deler samme funktionalitet), har vi besluttet at udskyde den planlagte eliminering af GIS-TXT og GIS-SQL-optionerne for samtlige kunder til den 31.03.2019.

Denne udskydelse af elimineringen af GIS-TXT og GIS-SQL optionerne vil IKKE kunne udvides yderligere, og det gælder fortsat, at der ikke vil kunne godkendes nye GIS-TXT og GIS-SQL baserede udvekslinger. Samtidig videreføres GIS-kompenseringen af ydelsesartstabellen og den statslige bemærkningstabel frem til d. 31.03.2019.

Dispensationer og omlægning

Uanset om der allerede er givet dispensation for fortsat anvendelse af  GIS-TXT og GIS-SQL eller ej, anbefales en hurtig omlægning fra GIS-TXT og GIS-SQL til GIS-XML eller GIS-Webservice.

  • GIS-XML: Mulighed for udveksling baseret på XML-filer
  • GIS Webservice: Mulighed for automatiseret udveksling baseret på XML-filer

Eksempelfiler

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at det siden frigivelsen af NS9.0, har været muligt at tilgå GIS-fil eksempler på hjemmeside.

Eksemplerne viser, hvordan der fremover skal sendes bemærkningslinjer via GIS, samt hvordan der fremover skal skrives til Ydelsesartstabellen, hvis man i dag har integrationer, der skriver til disse tabeller.