Vi behandler dine data med omhu

07-06-2018

Den nye databeskyttelsesforordning stiller højere krav til, hvordan vi som institution håndterer dine data. Ændringerne betyder bl.a., at du som registreret har særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig.

Nye regler for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU i kraft. Med den nye databeskyttelsesforordning og persondatalov stilles der højere krav til, hvordan vi som institution håndterer dine data.

Ændringerne indebærer bl.a., at du som registreret har ret til at anmode om at få indsigt i, at få berigtiget eller at få slettet de personoplysninger, vi tager vare på om dig.

Hvilke personoplysninger behandler Moderniseringsstyrelsen og hvorfor?

Personoplysninger indhentes og behandles som led i Moderniseringsstyrelsens varetagelse af sine opgaver som offentlig myndighed. Vi behandler primært personoplysninger om ansatte i staten, herunder særligt om ansatte i Finansministeriets koncern.

Moderniseringsstyrelsen behandler fx personoplysninger i forbindelse med:

  • Personaleadministration og rekruttering
  • Pensionssager og afskedssager
  • Implementering af overenskomster
  • Arbejdsmiljø-, samarbejde- og kompetenceområdet, herunder særligt ifm. arbejdsskadesager
  • Administration af stats- og præmieobligationer
  • Udbud og kontrakter
  • Administration af interne services

Hvad skal du gøre?

Vi har implementeret de relevante tekniske såvel som organisatoriske foranstaltninger, der skal til for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Du skal derfor ikke gøre noget.

Læs mere om dine rettigheder og hvordan Moderniseringsstyrelsen håndterer persondata

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver på , hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål vedrørende vores databehandling.