Indledende markedsdialog i forbindelse med udbud af trykkeri-, kopi- og printydelser

22-06-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har gennemført indledende markedsdialog.

Moderniseringsstyrelsen har i uge 21 og 22 gennemført indledende markedsdialog om udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser.

Der blev afholdt i alt 8 møder, ét med hver dialogpartner. 20 virksomheder har henvendt sig på baggrund af annonceringen på udbud.dk.

Dialogpartnere blev udvalgt på grundlag af objektive og saglige kriterier, således at gruppen af dialogpartnere er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Virksomhedens aktivitet inden for det pågældende marked
  • Virksomhedens erfaring med levering af trykkeri-, kopi- og printydelser til større virksomheder og/eller institutioner
  • Virksomhedens størrelse
  • Geografisk spredning/placering

Endvidere er der ført dialog med brancheorganisationen GRAKOM.

Den indledende markedsdialog bestod i ét bilateralt møde mellem hver part og Moderniseringsstyrelsen af ca. 1 times varighed.

Møderne havde følgende dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation v. Moderniseringsstyrelsen
  2. Virksomhedens input til udbuddet

Virksomhedens input til udbuddet har på møderne om den indledende markeds-dialog været baseret på en spørgeramme.

Hent spørgeramme til markedsdialog vedr. genudbud af rammeaftale (pdf)