Hosting af Navision Stat og LDV: Ny aftale for selvejende institutioner

25-06-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har indgået en ny aftale med KMD om hosting af Navision Stat og LDV. For selvejende institutioner betyder den ny aftale, at de to systemer frem til 2024 hostes og driftes på samme vilkår og med samme høje service- og sikkerhedsniveau som hidtil.

Udbud på hostingaftalen for selvejende institutioner

Moderniseringsstyrelsen har indgået en aftale med KMD om hosting af Navision Stat og LDV. Aftalen er indgået på en rammeaftale fra SKI. KMD fortsætter således som host- og driftsleverandør. Aftalen muliggør, at hosting og drift af de to systemer kan fortsætte frem til 2024.

For institutionerne betyder den ny hostingaftale, at Navision Stat og LDV hostes og driftes på samme vilkår og med samme høje service- og sikkerhedsniveau som hidtil. 

Hosting- og driftsydelsen omfatter bl.a.:

  • Drift og overvågning af Navision Stat og LDV
  • Løbende opgradering af Navision Stat og LDV
  • Sikring af sikkerhed på løsningen
  • Support

Hvis I i dag får hostet jeres Navision Stat og LDV på Moderniseringsstyrelsens hostingaftale behøver I ikke at gøre noget. Hvis I ikke anvender hostingaftalen i dag, men ønsker at vide mere, eller hvis I anvender aftalen i dag, men ikke ønsker at fortsætte, skal I oprette en sag på SAM Serviceportal

De nærmere vilkår om hostingaftalen fremgår af Servicebeskrivelsen 

Hosting af Navision Stat og LDV i staten

Moderniseringsstyrelsen tilbyder hosting og drift af Navision Stat og LDV for statslige og selvejende institutioner.

For de statslige institutioner gælder, at Statens It varetager drifts- og hostningopgaven af Navision Stat og LDV.

For de selvejende institutioner, som anvender Navision Stat og LDV, tilbyder Moderniseringsstyrelsen en tilsvarende, men frivillig aftale.