En samlet GDPR rapport i LDV

22-06-2018
Digitale løsninger

I juni opdateringen til LDV er der frigivet en indsigtsbegæringsrapport. Rapporten er udviklet til at hjælpe institutionerne med at fremskaffe de informationer, som er registreret i LDV om en enkelt person, såfremt I modtager en anmodning om indsigt i egne persondata.

For at afvikle rapporten skal der angives et CPR nr. på den person, der ønskes oplysninger udleveret for. Rapporten henter oplysninger fra alle de tabeller, hvor CPR nr. indgår som felt, samt i fakturalinjerne fra IndFak.

Rapporten viser data for alle LDV’s kildesystemer, dvs.: Navision Stat, RejsUD, IndFak og SLS.

Rapporten er afgrænset til de datasæt (løngrupper og bogføringskredse), der er med i den pågældende LDV.

Rapporten ligger under folderen ’Dokumentation’ på rapportserveren. For at afvikle rapporten kræver det adgang til de forskellige datakilder i LDV.

 

Læs mere om LDV og rapporter i LDV her 

Der er udarbejdet videovejledninger til LDV, som findes her