Business Intelligence med LDV - Det lokale datavarehus

LDV er et rapporteringssystem, der samler institutionsspecifik data fra områderne løn, rejseadministration og økonomi, med det formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver.

LDV indeholder institutionsspecifik data på løn-, rejseadministrations- og økonomiområdet og forskellige værktøjer til at rapportere og analysere på disse data. LDV anvendes af stats- og selveje-institutioner. Anvendelsesgraden og supportansvaret varierer alt efter, hvilken kundekategori institutionen tilhører.

Med LDV får institutionen:

 • Ét lokalt datavarehus, der som udgangspunkt opsættes med institutionens SLS-, RejsUd-, Navision Stat- og IndFak-data
 • Web-adgang til rapporteringsværktøjet Reporting Services. Herfra kan institutionen trække prædefinerede standardrapporter
 • Adgang til en standardkubepakke, hvorfra institutionen kan lave egne rapporter på løn- og regnskabsdata. Kuberne tilgås typisk via Excel, men kan også tilgås fra andre rapporteringsværktøjer (fx Power BI)
 • Vedligeholdt adgang til data, der opdateres, når der sker ændringer i data fra SLS, RejsUd, Navision Stat og IndFak
 • En enkel og fleksibel datavarehusplatform, der kan anvendes til platform for egne ledelsesinformationsløsninger, hvor data kan kombineres på tværs af regnskaber og løngrupper. Fx for driftsfællesskaber
 • Mulighed for at kombinere finansielle og lønmæssige informationer med produktionsdata. Fx fra studieadministrative systemer, tidsregistreringssystemer eller ESDH-systemer
 • Data, der kan tilgås af alle rapporteringsværktøjer, og som kan arbejde på en Microsoft SQL Server.

Kildedata og opdateringsfrekvenser i LDV

 • Løndata, personaledata og fraværsdata stammer fra Statens Lønsystem (SLS)
  LDV opdateres med data fra SLS senest fire dage efter en lønkørsel
 • Økonomidata stammer fra Navision Stat
  LDV opdateres med data fra NS hver nat
 • Rejseadministrationsdata stammer fra RejsUd
  LDV opdateres med data fra RejsUd hver nat
 • Indkøbs- og fakturahåndteringsdata stammer fra IndFak
  LDV opdateres med data fra IndFak hver nat

Dataintegrationer i LDV

 • Egne data kan integreres til LDV fra andre systemer
 • Udtræk af data fra LDV kan foretages fra egne rapporteringsværktøjer.

Rapportering med LDV

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter på følgende måder:

 1. Trække standardrapporter i Reporting Services.
 2. Bygge egne eller redigere i eksisterende standardrapporter i fx ReportBuilder.
 3. Bygge egne rapporter i kubeværktøjet, der kan tilgås via fx Excel.
 4. Hente standardskabeloner til kubebaserede rapporter i Excel.
 5. Udveksle egenudviklede kubebaserede rapporter med andre institutioner. Dette kræver blot skift af datakilde(r). Hent kvikguide til skift af datakilde (pdf)

Læs mere om, hvordan du bruger LDV i rapporteringsøjemed under punktet Brugervejledninger

Statsinstitutioner, der hører under Statens Administration

Som en del af aftalen om Statens Administration og Navision Stat indgår også driften af LDV. Derfor har alle institutioner, der er under Statens Administration og som anvender Navision Stat, et LDV opsat hos KMD eller SIT. Det er institutionen selv, der bestemmer, hvordan LDV skal være opsat og hvem i institutionen, der skal have adgang til systemet.

Institutioner, der anvender et andet økonomisystem end Navision Stat

Institutioner, der ikke anvender Navision Stat, kan alene benytte LDV til rapportering på SLS-data, IndFak og RejsUd. For at løsningen kan etableres, skal institutionen selv sørge for at anskaffe det nødvendige hardware og software i form af server og serverlicenser eller indgå en driftsaftale med KMD eller CSC.

Selveje-institutioner, der er tilknyttet STIL (Erhvervsskoler, tekniske skoler m.fl.)

Alle selveje-institutioner, der er tilknyttet STIL med hensyn til anvendelsen af Navision Stat, har fået installeret et LDV til lokal rapportering på 'Navision Stat'-data. STIL har ansvaret for at supportere den del af NS LDV og LDV-løsningen, der vedrører indrapporteringen til CØSA. Support af kube og rapporter, tilknyttet 'Navision Stat'-data, indgår ikke i supporten fra STIL.

Økonomistyrelsen supporterer samtlige rapporter og kuber, der bygger på SLS-data, idet denne del af produktet er omfattet af institutionernes SLS-abonnement.

Institutioner, der anvender et andet lønsystem end SLS (Gymnasier m.fl.)

Institutioner, der ikke anvender SLS (fx gymnasier), kan alene benytte LDV til lokal rapportering på 'Navision Stat'-data.

Institutioner, der har hostet deres løsning hos KMD/CSC

For institutioner, der er 'Navision Stat'-kunder med en hostingløsning hos KMD eller CSC, er oprettelsen og drift af LDV en ydelse, der tilbydes fra hostingleverandøren. Ydelsen er inkluderet i basispakken for Navision Stat. Ved ønsker om særlige setups kan hostingleverandøren kontaktes for mulige løsninger og pris.

Bemærk, at LDV indgår som en del af abonnementet på Statens Lønsystem, RejsUd, Navision Stat og IndFak.