Udbud af Outplacementaftalen

03-01-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om udbud af outplacementydelser.

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud af rammeaftale vedrørende levering af outplacementydelser (Outplacementaftalen).

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet mandag den 15. januar 2018, kl. 10:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til , om de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilket antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt to).

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af tilbud skal ske elektronisk.

Læs mere om udbuddet på den særlige udbudshjemmeside, ethics.dk, her

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Spørgsmål, der modtages senest onsdag den 24. januar 2018 kl. 12:00, vil under alle omstændigheder blive besvaret.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 6. februar 2018, kl. 10:00.

Du kan læse Udbudsbekendtgørelsen, EUT nr. 2017/S 248-523268 af 28. december 2017, på hjemmesiden TED eller på udbudshjemmesiden.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog.

Læs relevant materiale om markedsdialogen under Moderniseringsstyrelsens nyhed om indledende markedsdialog i forbindelse med udbud af outplacementydelser