Indledende markedsdialog i forbindelse med udbud af outplacementydelser

03-01-2018
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har gennemført indledende markedsdialog.

Moderniseringsstyrelsen har i oktober og november 2017 gennemført indledende markedsdialog om udbud af rammeaftale vedrørende levering af outplacementydelser. Dialogen er ført med nedenstående parter:

 • Adecco
 • AS3
 • FK Select
 • Hartmanns
 • Konsulenthuset ballisager
 • Manpower/Right Management
 • Mercuri Urval
 • Ramsdalgruppen

Dialogpartnere er udvalgt på grundlag af objektive og saglige kriterier, således at gruppen af dialogpartnere er repræsentativ for markedet set i forhold til: 

 • Virksomhederne udøver aktuelt virksomhed inden for området
 • Geografisk spredning/placering
 • Virksomhedernes størrelse

Alle virksomheder, som henvendte sig på baggrund af Moderniseringsstyrelsens annoncering af markedsdialogen, blev inviteret til dialogmøde.

Se Moderniseringsstyrelsens annoncering af markedsdialogen her 

Endvidere er der ført dialog med brancheorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Den indledende markedsdialog bestod i ét bilateralt møde mellem hver part og Moderniseringsstyrelsen af ca. 1 times varighed.

Møderne havde følgende dagsorden:

 1. Velkomst og præsentation v. Moderniseringsstyrelsen
 2. Virksomhedens input til udbuddet

Virksomhedens input til udbuddet har på møderne om den indledende markedsdialog været baseret på en spørgeramme.

Find spørgerammen her