Nulstilling af systembruger password i Navision Stat

10-01-2018
Digitale løsninger

Orientering om sammenhæng mellem systembruger password, GIS-integrationer og årsafslutning.

Som annonceret den 27.12.2017 har Moderniseringsstyrelsen af sikkerhedshensyn nulstillet alle passwords i en række af de fællesstatslige administrative systemer. I den forbindelse bør man være særlig opmærksom på, om udveksling af data med lokale fagsystemer er gennemført som forventet. 

Konsekvens for Navision Stat

For Navision Stat betød dette både en nulstilling af password for alle almindelige brugere og alle systembrugere, herunder de systembrugere, der anvendes til at udveksle data - via GIS - mellem lokale fagsystemer og Navision Stat.

Årsafslutning 2017

Torsdag den 11.01.2018 er sidste dag i periode 12. Det er derfor vigtigt, at alt der skal bogføres i Navision Stat, for inkludering i det officielle regnskab for periode 12, er foretaget senest den 11.01.2018 kl. 20.00.

Er der posteringer vedrørende gammelt år, som ikke nås bogført i periode 12, skal disse i stedet medtages i periode 13.1.

Bogføringer for medtagelse i periode 13.1 må først ske, når året er lukket den 12.01.2018. Hermed sikres det, at alle posteringer dannet af bogføringer efter periode 12 automatisk registreres som efterposteringer.

Inkludering af GIS-leverede data i årsafslutningen

I det tilfælde, at der forventes en inkludering af data i periode 12 eller 13.1, der normalt leveres via GIS, er det derfor vigtigt, at der sker en hurtig udveksling af password til systembrugere for GIS-løsningen. Udvekslingen sker på kundens anmodning.

Se også driftsstatus for Navision Stat

Moderniseringsstyrelsen, KMD og SIT vil naturligvis hastebehandle alle supportsager af denne type.

Med venlig hilsen
Moderniseringsstyrelsen