Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Normal drift

Systemer lukkes d. 14. juni kl. 15.00-17.00 grundet indkøring af ny version

Det gælder systemerne SLS, HR-Løn, BSL, Lønarkiv og SP.
SLS-klienten opdateres med ny Java version.

HR-Løn lukkes d. 11. juni og d. 25. juni kl. 12.00-18.00 grundet server flytning og netværks omlægning

Der lukkes muligvis også for webservice integrationer i produktion i dette tidsrum.

Data på testmiljøet som benyttes til webservice integrationstest vil blive maskeret d. 24. juni.

De institutioner som benytter SLS testmiljø til webservice integrationer, skal være opmærksom på at data fremadrettet vil være maskeret, læs mere her. 

SLS / HR-Løn versioner, servicevindue, ændring og oppetid

Få mere information om servicevinduer 

Opdateret 13.04.2021 kl. 09:19

"" Navision Stat

Normal drift

For kunder hostet hos KMD

Opdateret 10.05.2021 14:25

 

Normal drift

For kunder hos Statens Administration og hostet hos Statens It

Navision testdatabaser vil ikke være tilgængelige d. 20/5 og 21/5 pga. servervedligehold.

Planlagte opdateringer sker på build release datoer fra kl. 16-06.

Se datoer under NS9.7 Officiel frigivelse

Statens It udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned fra kl. 9-16, hvor der i hovedreglen ikke er adgang til Navision Stat.

Opdateret  12.05.2021 15.40 

"" IndFak

Normal drift

Kommende opdateringer

Mercell 80: Forventet primo juni 2021

Ibistic 116: Forventet i juni 2021

Opdateret 12.05.2021 kl. 09:45

"" RejsUd

Normal drift

Kommende opdateringer

Mercell 80: Forventet primo juni 2021

Ibistic 116: Forventet i juni 2021

Opdateret 12.05.2021 kl. 09:45

"" Det lokale datavarehus (LDV)

Normal drift

For kunder der får deres LDV hoste hos KMD:

Bliver du bedt om at indtaste brugernavn og password andre steder end på loginsiderne https://nshosting.kmd.dk og https://ldv.kmd.dk/reports skal du skrives STAT\ foran dit brugernavn.

Opdateret 29.04.2021 kl. 08:15

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Campus Grønt flueben

Normal drift

Problem med datavarehusrapporter

Der er lukket for adgang til Datavarehuset.
Eventuelt behov for rapporter henvises til analyserapporterne, alternativt oprette en bestilling igennem supportportalen.

Opdateret 21.08.2020 kl. 14.26

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Single Sign-on Grønt flueben

Normal drift

"" Statens BI - ISOLA

Normal drift

For kunder der tilgår Statens BI - ISOLA via KMD

Er det igen muligt at tilgå ISOLA.

Opdateret 28.04.2021 kl. 10:55

For kunder der tilgår Statens BI - ISOLA via KMD

ISOLA lukker for adgang mellem kl 17:55 kl 8:00, hver nat. 

Opdateret 25.02.2021 kl. 11:18

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

"" Statens HR Grønt flueben

Opdateret WA: Opretter står automatisk som leder ved konvertering

Work around: Undgå at opretteren placeres som leder under ansættelsesprocessen

Vi oplever i øjeblikket, at når man som HR-medarbejder konverterer en ventende ansat til medarbejder under ansættelsesprocessen, så vil man selv blive listet som leder for medarbejderen. Hvis der på sektionen ’Detaljer om ansættelse’ bliver valgt ’Ja’ i feltet Synkroniser fra stilling, så vil dette blive rettet til den korrekte leder sekunder efter at ansættelsen er godkendt. Og derefter vil den korrekte leder fremgå i Statens HR. Men da oplysninger om ansættelsen også sendes til SIT så snart ansættelsen er godkendt, vil der i nogle tilfælde blive sendt forkerte leder-oplysninger om medarbejderen til SIT. Man kan derfor som HR-medarbejder opleve at modtage password og velkomstbrev fra SIT.

Oplysninger om leder

Hvis man ikke har oplysninger om navnet på lederen på den nye medarbejder, skal man kontakte Lokal Administrator for institutionen for at få dette oplyst.

Lokal administrator kan slå denne oplysning op ved at søge stillingen frem i Håndter Stillinger og se indehaveren af den overordnede stilling.

Ret til korrekt leder

For at undgå problemet skal man under konverteringen gøre to ting

Sektion – Detaljer om ansættelse

1. Defaultværdien i feltet Synkroniser fra stilling er sat til Nej, dette skal forblive nej indtil Leder er rettet korrekt. Udfyld de andre felter som vanligt og klik næste

Sektion – Vedligehold ledere

2. Klik på blyanten ud for den forkerte leder for at redigere

3. Søg frem og vælg den korrekte leder for medarbejderen

4. Klik OK

5. Gå tilbage til sektion Detaljer om ansættelse

Sektion – Detaljer om ansættelse

6. Vælg Ja i feltet Synkroniser fra stilling

Herefter kan du fortsætte ansættelsen som sædvanligt.

Opdateret 23.04.21 kl. 14:50

Fejl ved konvertering af ventende ansatte

Vi oplever desværre udfordringer med konverteringen af ventende ansatte til medarbejdere. Problemet forekommer, hvis der går for lang tid mellem selve oprettelse af den ventende ansatte til konverteringen til medarbejder. Sker dette, når der at køre en LDAP-proces i mellemtiden, som bevirker at konverteringen fejler. Fejlen opstår særligt, hvis godkendelsen afventer fra HR2 natten over.

Vi er i fuld gang med analysere problemstillingen, og giver naturligvis en udmelding, når vi har fundet en løsning på problemet. Ind til da, er det eneste I kan fokusere på, at konvertere de ventende ansatte til medarbejder, så hurtigt efter oprettelsen som muligt. Hvis I på nuværende tidspunkt har transaktioner liggende, hvor konverteringen af medarbejderen står som ”ventende” efter godkendelse, skal I melde en sag ind til os i Serviceportalen. Vi har muligheden for at afslutte og tilbagetrække den ventende transaktion. I vil herefter kunne oprette, godkende og konvertere på ny.

For at undersøge om jeres ansættelser er oprettet korrekt, søger I medarbejderen frem på ansættelsesdatoen og tjekker om statussen er ”Ventende medarbejder” eller ”Medarbejder”. Står medarbejderen som ”Medarbejder”, er oprettelsen gået korrekt igennem.

Vi beklager ulejligheden.

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen  ikke  kan tilgås:

  •   Fredag ​​den 16. april kl. 21.00 til lørdag den 17. april kl. 12.00
  •   Fredag ​​den 16. juli kl. 21.00 til lørdag den 17. juli kl. 12.00
  •   Fredag ​​den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forkomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på  Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

"" Statens Budgetsystem (SBS)

Normal drift

Fejl i Microsoft seneste patch - kb4504722 

Microsoft har for nyligt frigivet en patch som indeholder en fejl hvilket betyder, at man ikke længere kan bruge SBS. 

Hvis man skulle have modtaget denne opdatering, er den eneste løsning, at man tilbageruller den. 

For de kunder, som har en SIA PC eller brugere SIT's Citrix - så håndterer SBS teamet fejlen i samarbejde med SIT. 

For de kunder, som ikke har en sia PC eller brugere SIT's Citrix - så skal I kontakte jeres IT-afdeling og oplyse dem om fejlen med patch nummeret. 

Opsætning af tabeller

Der er udfordringer med opsætning af tabeller

Udfordringerne forventer løst i forbindelse med opdatering af systemet i 2. kvartal 2021.

Opdateret den 4. maj 2021, kl. 13  : 40 

  SAM serviceportal

Normal drift

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration