Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Normal drift

 

Der er indkørt ny version af SLS-klient og HR-Løn, torsdag d. 25. februar kl. 15.00 - 18.00.

SLS-klienten indeholder en opdateret version af Java. Når du åbner SLS-klienten vil den automatisk blive opdateret.
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten, kan læse mere om installation her

OBS: Der er indsneget sig en lille fejl i SLS-klienten, hvor der under "Om", står version 9.4 fra 2020, men der er tale om en ny version med ny java runtime. 

SLS, SP og HR-Løn er lukket søndag den 28. marts 2021. 
 

SLS / HR-Løn versioner, servicevindue, ændring og oppetid

Få mere information om servicevinduer 

"" Navision Stat

Normal drift

Kommende opdatering

For kunder regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration og hostet hos Statens Den forudsatte månedlige opdatering altid i intervallet 16.00-06.00. Statens It udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned, hvor der muligvis ikke vil være adgang til Navision Stat i intervallet 09.00-16.00.

Opdateret 18.11.2020 kl. 09:00

"" IndFak

Normal drift

Kommende opdatering:

Ibistic 114: Forventet i uge 10 2021

Opdateret 24.02.2021 kl. 13:30

"" RejsUd

Normal drift

Kommende opdatering:

Ibistic 114: Forventet i uge 10 2021

Opdateret 24.02.2021 kl. 13:30

"" Det lokale datavarehus (LDV)

Normal drift

Nyt login-skærmbillede til Statens BI - LDV hos KMD

Gælder kun institutioner, som får hostet deres LDV hos KMD.

Vi ændrede login-skærmbilledet til Statens BI - LDV i driftsmiljøet hos KMD. Når du klikker på linket til Statens BI - LDV: https://ldv.kmd.dk/rapporter, skal du blot smage dette brugernavn og dit kodeord i det nye skærmbillede, som du plejer.

Vær opmærksom på at linket hedder https://ldv.kmd.dk/reports altså / rapporter efter det hidtidige link.

Hvis du har problemer med at logge på, er du velkommen til at skrive til os via Serviceportalen hos Statens Administration .

Opdateret 07.09.2020 kl. 13.30.

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Universitetsområde Grønt flueben

Normal drift

Problem med datavarehusrapporter

Der er lukket for adgang til Datavarehuset.
Eventuelt behov for rapporter henvises til analyserapporterne, alternativt oprette en bestilling igennem supportportalen.

Opdateret 21.08.2020 kl. 14.26

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på hende

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Enkelt login Grønt flueben

Normal drift

"" Statens BI - ISOLA Grønt flueben

Normal drift

For kunder der tilgår Statens BI - ISOLA via KMD

ISOLA lukker for adgang mellem kl 17:55 kl 8:00, hver nat. 

Opdateret 25.02.2021 kl. 11:18

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

"" Statens HR Grønt flueben

Normal drift

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen  ikke  kan tilgås:

  •   Fredag ​​den 16. april kl. 21.00 til lørdag den 17. april kl. 12.00
  •   Fredag ​​den 16. juli kl. 21.00 til lørdag den 17. juli kl. 12.00
  •   Fredag ​​den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forkomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på  Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet hende

"" Statens Budgetsystem (SBS)

Normal drift

Information vedrørende Release 2021.02

Fra fredag d. 26 februar 2021 kl 16.00 til mandag d. 1 marts kl 8.00 vil SBS ikke være tilgængelig da der implementeres Release 2021.02 - Performanceforbedringer til institutionsbudgettet (inputskemaerne), alias rapportering og opdatering af SBS (plug-in). 

LDV-data

I weekenden den 19. - 21. februar blev alle Statens-IT LDV'ere opgraderet med den seneste udgivelse. Det betyder at LDV-data sendes til SBS og fremgår i systemet. 

For insitutioner som IKKE er kunder hos Statens-IT, din LDV'et står et andet sted ved Statens-IT, kan man igen få LDV-data i SBS blot ved, ved opgradere LDV'et til den seneste frigivelse. Tal med jeres IT-afdeling eller IT-ansvarlig om opgradering af LDV'et.  

 

Der er udfordringer med opsætning af tabeller

Udfordringerne forventer løst i forbindelse med opdatering af systemet i 1. kvartal 2021.

 

Opdateret den 26. februar 2021, kl. 12 : 00 

  SAM serviceportal

Normal drift

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration