Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

 

SystemStatusForklaring
 "" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Grønt flueben

Normal drift

SLS-klient og ny ip-adresse

Enkelte kunder har efter installation af den nye sls-klient, oplevet at få fejlkode 1100. Hvilket kan skyldes institutionernes interne firewall regler for udadgående trafik. SLS-klientens bagvedliggende url er skiftet til midlertidig url i forbindelse med den nye version, men på onsdag d. 3. juni ændres ip-adressen endeligt til ip-adressen "45.149.136.1" og bagvedligende url til "slsklient.sloen.dk".
Økonomistytelsen har det sidste halve år, testet denne ændring sammen med institutionerne, for at undgå problemer ved skift af ip-adresse. Oplever institutionen problemer kan I skrive til

, men start med at kontakte jeres egen it-afdeling.

Ny version af SLS, SP og BSL. Systemerne lukkes d. 28. maj kl. 14.00 - 8.00

Torsdag d. 28. maj 2020 indkøres en ny version af SLS, SP og Brugerstyring Løn (BSL). Derfor vil SLS, HR-Løn og Statens Pensionssystem blive lukket for adgang kl. 14.00. Systemerne forventes, at være tilgængelige fra fredag d. 29. maj 2020, kl. 8.00.
Læs mere om versionen her
 

SLS / HR-Løn versioner, servicevinduer, ændringer og oppetid

Få mere information her
"" Navision Stat

 Grønt flueben

 

Normal drift

Kommende opdateringer

For kunder regnskabsmæssigt serviceret af SAM og hostet hos SIT, foretages de månedlige opdateringer altid i intervallet 16.00 - 06.00. SIT udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned, hvor der muligvis ikke vil være adgang til Navision Stat i intervallet 09.00 - 16.00.

OBS For Maj måned opdateres der lørdag den 16.05.2020 i tidsintervallet 09.00-16.00
Opdateret 12.05.2020 kl. 14.00

"" IndFak

grønt flueben

Normal drift

Kommende opdateringer

Tricom 74: Tirsdag d. 2. juni 2020 kl. 17:00 - 21:00 - Endelig dato og tidspunkt

Tricom 75: Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 17:00 - 21:00

""

RejsUd

gult flueben

Manglende indhold i adressebog

Der er desværre fundet en fejl RejsUd som bevirker, at indholdet i den rejsendes adressebog ikke længere er synligt.

Årsagen er fundet, og vores leverandør er i gang med at rette fejlen. Vi forventer en løsning inden længe, og beklager de gener det medfører for brugerne.

Opdateret 25.05.2020 kl. 13:45

Kommende opdateringer

Tricom 74: Tirsdag d. 2. juni 2020 kl. 17:00 - 21:00 - Endelig dato og tidspunkt

Tricom 75: Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 17:00 - 21:00

"" Det lokale datavarehus (LDV)

 Grønt flueben

Normal drift

 "" Statens Koncernsystem (SKS) Grønt flueben

Normal drift

 "" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Grønt flueben

Normal drift

 "" Campus

Grønt flueben

Normal drift

"" Statens eRekruttering

""

Normal drift 

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på her:
https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/data-og-integrationer/single-sign-on/implementering/

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP

Grønt flueben

Normal drift

  BAM

Grønt flueben

Normal drift

  Single sign-on

Grønt flueben

Normal drift

 ""

ISOLA

Grønt flueben

Normal drift

ISOLA er tilgængelig igen

Opdateret tirsdag d. 11.03.2020

 "" Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB)

Grønt flueben

Normal drift

 "" Lønoverblik

Grønt flueben

Normal drift

Lønoverblik er tilgængelig igen

Opdateret tirsdag d. 11.03.2020

""
Statens HR

 Grønt flueben

Normal drift

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2020 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  • Torsdag d. 4. juni kl. 16.00 til 00:00
  • Fredag d. 17. juli kl. 21.00 til lørdag d. 18. juli kl. 12.00
  • Fredag d. 16. oktober kl. 21.00 til lørdag d. 17. oktober kl. 12.00

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forekomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her

"" 

Statens Budgetsystem (SBS)

Grønt flueben

Normal drift

Ekstraordinært servicevindue d. 5. juni kl. 17:00-21:00

Opdateret torsdag d. 28. maj kl. 11:00

Der afholdes et ekstraordinært servicevindue fredag d. 5. juni 2020 fra kl. 17:00 til kl. 21:00. Mens servicevinduet pågår vil SBS ikke være tilgængeligt.

Udfordringer med tabeller til opsætning

Opdateret onsdag d. 15. januar 2020 kl. 13:00

Der er d. 31. juli 2019 konstateret et problem med lang svartid i tabellen MBUDDIMAA i lokaladministratorens miljø og tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes. Leverandøren er blevet gjort opmærksom på problemet.

For tabellen MBUDDIMAA, hvor man bl.a. tildeler ejere og reviewere til stedsdimensionen, kan man som workaround sætte brugere som ejere og reviewere på ved hjælp af manuel tildeling til kommende procesflows eller ved at skifte tildelinger til allerede igangsætte procesflow. Se mere herom i hhv. afsnit 4.2.1.4 eller afsnit 4.2.2 i Systemmanual til de lokale administratorer. Alternativt kan man oprette en sag på Statens Administrations Serviceportal.

For tabellen MANSIDNRA, hvor man bl.a. tildeler personalekategorier til medarbejdere og opretter SBS-medarbejdere, er der ikke en workaorund. Såfremt man har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Statens Administrations Serviceportal.

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration