Driftsstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftsstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

Statens HR

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Normal drift

SLS / HR-Løn versioner, servicevindue, ændring og oppetid

Få mere information om servicevinduer 

Opdateret 07.07.2021 kl. 16:26

"" Navision Stat

Normal drift

Opdateret 14.07.2021 09:20

"" IndFak

Normal drift

Seneste opdateringer:

Mercell 80 og 81: Leveret i uge 26.

Ibistic 116: Leveret i uge 26

Opdateret 05.07.2021 kl. 16:15

"" RejsUd  

Normal drift

Seneste opdateringer:

Mercell 80 og 81: Leveret i uge 26.

Ibistic 116: Leveret i uge 26

Opdateret 05.07.2021 kl. 16:15

"" Det lokale datavarehus (LDV)

Normal drift

 

For kunder der får deres LDV hostet hos KMD

Bliver du bedt om at indtaste brugernavn og password andre steder end på loginsiderne https://nshosting.kmd.dk og https://ldv.kmd.dk/reports skal du skrives STAT\ foran dit brugernavn.

Opdateret 29.04.2021 kl. 08:15

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Campus Grønt flueben

Normal drift

Der kan opleves problemer med ny installation af Campus online meeting clienten i øjeblikket, og der arbejdes på at løse problemet.

Oplever du problemer med installeringen opfordres der til at kontakte SIT eller alternativt Campus-teamet via Serviceportalen.

Opdateret den 09.07.2021, kl. 09:30

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Single Sign-on

Normal drift

Problemet med SSO er nu løst. Man skal dog lige lukke alle browservinduer før man forsøger igen.

Opdateret 28.07.2021 kl. 10.50

"" Statens BI - ISOLA

Normal drift

For kunder der tilgår Statens BI - ISOLA via KMD

Er det igen muligt at tilgå ISOLA.

Opdateret 28.04.2021 kl. 10:55

For kunder der tilgår Statens BI - ISOLA via KMD

ISOLA lukker for adgang mellem kl 17:55 kl 8:00, hver nat. 

Opdateret 25.02.2021 kl. 11:18

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

 "" Statens HR Grønt flueben

Normal drift

Opdateringen af Statens HR fra Oracle i juli måned har medført en uhensigtsmæssig ændring i funktionaliteten til Avanceret søgning i Hurtige handlinger. Det anbefales at følge denne vejledning til et work around, for at sikre færrest mulige fejl i bl.a. arbejdet med kompensationselementer.

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen  ikke  kan tilgås:

  •   Fredag ​​den 16. juli kl. 21.00 til lørdag den 17. juli kl. 12.00
  •   Fredag ​​den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forekomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

"" Statens Budgetsystem (SBS)

Normal drift

Login til Statens Budgetsystem via Single Sign-On virker igen

Opsætning af tabeller

Der er udfordringer med opsætning af tabeller

Udfordringerne forventer løst i forbindelse med opdatering af systemet i 3. kvartal 2021.

Opdateret den 28.07.2021, kl. 10:54 

  SAM serviceportal

Normal drift

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration