Driftstatus

For hurtigt overblik opdaterer vi løbende driftstatus for de systemer, hvor Økonomistyrelsen har ansvaret for driften.

 

IkonSystemStatusForklaring
"" Statens Lønløsning (SLS / HR-Løn / BSL)

Normal drift

Ny SLS version - alle systemer lukkes torsdag d. 26. november kl. 14.00

Torsdag d. 26. november 2020 indkøres en ny version af SLS. Derfor vil SLS, HR-Løn, BSL, Lønarkiv og Statens Pensionssystem bliver lukket for adgang kl. 14.00. Systemerne forventes, at være tilgængelige igen fra fredag d. 27. november 2020 kl. 8.00.
Se indholdet i den nye version her

Opdateret 19.11.2020, kl. 16:23

Formatfejl i det nye uddata 827

Det nye uddata 827 ligger klar i ØDUP, men vi har konstateret en lille format-fejl, som betyder at man ikke umiddelbart kan markere alt og kopiere tekstfilen i Textpad og så klippe ind i Excel.

I stedet kan man, når man har hentet og gemt filen på et drev åbne den direkte fra Excel og så er der ikke en udfordring.

SLS / HR-Løn versioner, servicevindue, ændring og oppetid

Få mere information om servicevinduer her
"" Navision Stat

Normal drift

Fejlen hos KMD er fundet. Der er stadig enkelte der oplever problemer med at tilgå Navision Stat hos KMD.

Ny status kl. 16:00

Opdateret 26.11.2020 14:15

Kommende opdateringer

For kunder regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration og hostet hos Statens It foretages de månedlige opdateringer altid i intervallet 16.00-06.00. Statens It udfører derudover rutinemæssig patch management den 3. lørdag i hver måned, hvor der muligvis ikke vil være adgang til Navision Stat i intervallet 09.00-16.00.

Opdateret 18.11.2020 kl. 09:00

"" IndFak

Normal drift

Venligst bemærk: 

Rapporten Revision gruppemedlemskab er atter er tilgængelig.

Kommende opdateringer:

Tricom 77: Primo december 2020

Opdateret 24.11.2020 kl. 14.45

"" RejsUd

Normal drift

Venligst bemærk: 

Rapporten Revision gruppemedlemskab er atter er tilgængelig.

Kommende opdateringer:

Tricom 77: Primo december 2020

Opdateret 24.11.2020 kl. 14.45

"" Det lokale datavarehus (LDV) Grønt flueben

Normal drift

Omrokering i dimension

Det er konstateret at der under ”Omrokering i dimension” bliver vist dimensionsværdier som ikke vedrører den dimension der vælges. Vi er i gang med at lave en rettelse som rydder op og fjerne de fejlagtige dimensionsværdier. Fejlen omfatter udelukkende institutioner som har IndFak med i deres LDV.

Fejlen har ikke betydning for konteringer og beløb i LDV, men alene hvilke dimensions værdier der bliver vist i LDV

Opdateret 02.10.2020 kl. 08.53.

Nyt login-skærmbillede til Statens BI – LDV hos KMD

Gælder kun institutioner, som får hostet deres LDV hos KMD.

Vi ændrer login-skærmbilledet til Statens BI – LDV i driftsmiljøet hos KMD. Når du klikker på linket til Statens BI – LDV: https://ldv.kmd.dk/reports, skal du blot taste dit brugernavn og dit password i det nye skærmbillede, som du plejer.

Vær opmærksom på at linket hedder https://ldv.kmd.dk/reports altså /reports efter det hidtidige link.

Hvis du har problemer med at logge på, er du velkommen til at skrive til os via Serviceportalen hos Statens Administration.

Opdateret 07.09.2020 kl. 13.30.

"" Statens Koncernsystem (SKS)

Normal drift

"" Statens Bevillingslovsystem (SB)

Normal drift

"" Campus Grønt flueben

Normal drift

Problem med datavarehusrapporter

Der er lukket for adgang til Datavarehuset.
Eventuelt behov for rapporter henvises til analyserapporterne, alternativt oprette en bestilling igennem supportportalen.

Opdateret 21.08.2020 kl. 14.26

"" Statens eRekruttering Grønt flueben

Normal drift

Der er etableret single sign-on for Statens eRekruttering.

Se mere om, hvordan du logger på her

Opdateret 12.03.2020

  ØDUP Grønt flueben

Normal drift

  BAM Grønt flueben

Normal drift

  Single sign-on Grønt flueben

Normal drift

"" ISOLA Grønt flueben

Normal drift

"" Finansministeriets forhandlingsdatabase (FHDB) Grønt flueben

Normal drift

"" Lønoverblik Grønt flueben

Normal drift

"" Statens HR Grønt flueben

Normal drift

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  •   Fredag den 15. januar kl. 21.00 til lørdag den 16. januar kl. 12.00
  •   Fredag den 16. april kl. 21.00 til lørdag den 17. april kl. 12.00
  •   Fredag den 16. juli kl. 21.00 til lørdag den 17. juli kl. 12.00
  •   Fredag den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag

Delvise servicevinduer kan forekomme hver onsdag i tidsrummet kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret særskilt på Statens HR

For øvrige driftsnyheder i Statens HR, henviser vi til vores driftsnyhedsbrev - 'Aktuelt fra Statens HR'.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her

"" Statens Budgetsystem (SBS) Grønt flueben

Normal drift

Der er udfordringer med opsætning af tabeller

Udfordringerne forventes løst i forbindelse med opdatering af systemet i 1. kvartal 2021.

Opdateret den 9. oktober 2020, kl. 12.05. 

  SAM serviceportal

Normal drift

 

Adgang til driftsdata

Bemærk at for de decentrale løsninger Navision Stat og Statens BI – LDV er driftsansvaret begrænset til de løsninger, der driftes under vores rammeaftale med KMD og hos Statens It. De Navision Stat og Statens BI – LDV installationer, der driftes uden for disse aftaler, er således ikke omfattet af opdateringen.

Opdateringer for alle øvrige systemer gælder for alle installationer.

""

Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Gå til Serviceportalen hos Statens Administration