Se priserne for 2019 - med priser for Statens Budgetsystem og Statens HR

19-12-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort priser og leveringsvilkår for de fællesstatslige it-systemer i 2019. Det betyder, at priserne for de to nye fællesstatslige systemer, Statens HR og Statens Budgetsystem, er blevet fastlagt.

Priserne for system-, support- og konsulentydelser reguleres årligt på baggrund af de realiserede og budgetterede omkostninger og indtægter.

Ved prisberegningen for 2019 har Moderniseringsstyrelsen dels indarbejdet investering i ny og forbedret funktionalitet, øget brugervenlighed og styrket it-sikkerhed og dels foretaget en revurdering og omfordeling af fællesomkostningerne for systemydelserne, som fra 2019 også bæres af de to nye systemer Statens HR og Statens Budgetsystem. Samlet set betyder det en marginal gennemsnitlig prisstigning på 5,4 pct. for de statslige institutioner. 

Læs mere og hent prisfolderen for 2019 her