Nye retningslinjer for køb og salg mellem statslige virksomheder

07-06-2017
Økonomi

Fra 1. oktober 2017 skal samtlige statslige virksomheder anvende særskilte debitor- og kreditorsamlekonti til henholdsvis internt statsligt køb og salg og eksternt køb og salg af varer og tjenesteydelser

De nye retningslinjer betyder, at der inden 1. oktober 2017 skal gennemføres følgende ændringer i virksomhedernes lokale økonomisystemer.

  • Der skal oprettes nye debitor- og kreditorsamlekonti (61.18/95.18)
  • Der skal oprettes nye bogføringsgrupper til de nye samlekonti
  • Der skal oprettes nye statslige debitorer og kreditorer
  • Der skal eventuelt ske en mindre tilpasning af de fagsystemer, der opretter debitorer og kreditorer for overførelse til det lokale økonomisystem

Du kan læse nærmere om de nye retningslinjer i Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer.

Se brevet her (pdf)

Du kan få mere detaljeret information om både generel forberedelse samt oprettelse af nye debitorer og kreditorer i Navision Stat på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Se informationen her

Du kan læse nærmere om baggrunden for ændringen i Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser (december 2016).

Se vejledningen her