Indledende markedsdialog i forbindelse med genudbud af konferencefaciliteter

27-06-2017
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har i januar, februar og marts 2017 gennemført indledende markedsdialog.

Indledende markedsdialog i forbindelse med genudbud af rammeaftale vedrørende indkøb af konferencefaciliteter

Moderniseringsstyrelsen genudbyder en rammeaftale vedrørende konferencefaciliteter. Moderniseringsstyrelsen har i januar, februar og marts 2017 gennemført indledende markedsdialog vedrørende genudbuddet af aftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter.

Dialogen er ført med nedenstående parter: 

 • Carlson Wagonlit
 • Color Hotel Skagen
 • Danske Hoteller
 • Dansk Erhverv
 • DGI Byen
 • Horesta 
 • Kystvejen Konferencecenter
 • Skt. Helene Centeret
 • American Express

Dialogen er af hensyn til ressourceforbruget blevet gennemført med et begrænset antal deltagere. Udvælgelsen af dialogpartnere er sket på grundlag af objektive og saglige kriterier, således at gruppen af dialogpartnere er blevet sammensat på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til: 

 • Leverandørens størrelse 
 • Geografisk spredning/placering 

Den indledende markedsdialog bestod i ét bilateralt møde mellem hver part og Moderniseringsstyrelsen af cirka 1 times varighed.

Møderne havde følgende dagsorden: 

 1. Velkomst og præsentation v. Moderniseringsstyrelsen
 2. Virksomhedens input til udbuddet

Virksomhedens input til udbuddet har på møderne om den indledende markedsdialog været baseret på en spørgeramme, som kan læses her