Vurderingskorps til risikovurderinger og reviews

Risikovurderinger og reviews ved Statens It-råd gennemføres i samarbejde med et vurderingskorps.

Vurderingskorpset består af dygtige og erfarne ledere og projektledere fra både staten og det private erhvervsliv, der påtager sig rollen frivilligt. Vurderingskorpsets arbejde udgør et vigtigt bidrag ved risikovurderinger og reviews, og samtidig bidrager det til vurderingspersonernes egen kompetenceudvikling.

Dygtige og erfarne vurderingspersoner

Vurderingskorpset bistår med sparring og ekspertviden ved risikovurderinger og reviews. Vurderingspersonerne har alle erfaring med store it- og udviklingsprojekter samt at navigere i krydsfeltet mellem forretning og it.

Korpsets vurderingspersoner for risikovurderinger består af erfarne it-projektledere, programledere og porteføljeansvarlige, der har kompetencer inden for projektledelse, governance og organisering, implementering og udrulning af it-systemer, brugerinddragelse mv. Korpsets vurderingspersoner for reviews består primært af kontorchefer i statslige myndigheder med store it-porteføljer, som beskæftiger sig med it-systemporteføljestyring til hverdag.

Korpsets iagttagelser og vurderinger er med til at danne grundlag for den risikovurdering eller det review, som It-rådet udfører. Der er typisk to vurderingspersoner, som deltager ved en risikovurdering eller et review. De er både med til det indledende arbejde og til selve dialogmødet med myndighederne.

Kompetenceudvikling

Flere af vurderingspersonerne har været med til mange risikovurderinger og reviews, og de oplever, at det gør dem skarpere til at styre deres egne projekter og it-systemporteføljer.

Vurderingskorpsets arbejde med risikovurderinger og reviews har derfor stor værdi for de enkelte risikovurderinger og reviews, samtidig med at det bidrager til deres egen kompetenceudvikling.

Vil du være med?

Kontor for it-styring sekretariatsbetjener vurderingskorpset. Vi rekrutterer løbende og er altid interesseret i nye profiler til vurderingskorpset. Kontakt os, hvis du ønsker at blive en del af korpset.