Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

Statens It-råd, DI Digital, It-Branchen, Dansk IT, udvalgte it-leverandører samt udvalgte statslige myndigheder er gået sammen om at udarbejde et kodeks for at styrke indsatsen for at samarbejdet i statslige it-projekter lykkes.

Baggrund

Statens kerneydelser understøttes i dag digitalt, og fokus på, at it-projekter skal lykkes, er rykket op på de offentlige myndigheders dagsorden. Statens It-råd oplever samtidig, at samarbejds- og kommunikationsvanskeligheder mellem kunder og leverandører ofte er et problem i de it-projekter, der fejler. Derfor har Statens It-råd taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en række principper for, hvordan der skabes et godt samarbejde mellem myndigheder og it-leverandører i de statslige it-projekter.

Principperne er udarbejdet i tæt samarbejde med DI Digital, IT-Branchen og Dansk IT med udgangspunkt i workshops og dialog med en række statslige myndigheder og private it-leverandører. Principperne bygger således på praktiske erfaringer fra projekter i staten. Principperne er som udgangspunkt målrettet it-projekter af en vis størrelse og kompleksitet, men de kan også benyttes som inspiration i mindre og mere simple it-projekter.

Anvendelse

Formålet med principperne er, at de benyttes som inspiration til at etablere et godt samarbejde mellem kunde og leverandør, - også selvom der i it-projekter kan være modsatrettede interesser mellem kunder og leverandører. Et godt samarbejde forudsætter, at kunde og leverandør fastholder fokus på det fælles mål: Et velgennemført projekt inden for de givne rammer og krav, herunder en solid og realistisk business case.

Kodeks har forbedret samarbejdet mellem leverandører og offentlige kunder

Der er lavet en opfølgning på og kortlagt status for brug af Kodeks’ principper, ved en række statslige myndigheder og it-leverandører. Kortlægningen viser helt overordnet, at både kunder og leverandører er enige om, at principperne i kodekset er gode og anvendelige.

Derudover viser kortlægningen:

  • Kunderne har generelt mange gode erfaringer med anvendelsen af kodekset. Principperne bliver i stigende grad en integreret del af deres udbudsprocesser, hvor der fx i markedsdialogen henvises til det. Nogle kunder påtænker endda at skrive Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde ind i fremtidige kontrakter.
  • Blandt leverandørerne er der varierende erfaringer. Generelt oplever de, at kodekset er et værdiskabende redskab i kunde-leverandørsamarbejdet, men nogle leverandører oplever også, at mindre kunder ikke har det fornødne kendskab til kodekset.
  • Blandt parterne, som har været med til at udarbejde Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde, er der enighed om, at der forsat er behov for at øge kendskabet.

For at udbrede gode erfaringer hvor kunder og leverandører har overkommet udfordringer ved brug af Kodeks, har Statens It-råd taget initiativ til udarbejdelsen af 3 cases, som kan læses i boksen 'Statusnotat og cases'.