Statsregnskabet for 2023 er nu offentliggjort

22-03-2024
Statsregnskab

Endnu et år med et pænt resultat af statens finanser og fortsat nedbringelse af statsgælden.

""

Dansk økonomi har vist sig robust i 2023 på trods af udfordringer fra bl.a. stigende priser og renter. Dette kommer også til udtryk i resultatet af statens regnskab for 2023, hvor flere indtægter og færre udgifter end ventet betyder, at regnskabets bundlinje viser et pænt overskud.

Opgjort ved den såkaldte DAU-saldo (statens drifts-, anlægs- og udgiftsbudget) fik staten et overskud på 108,3 mia. kr., hvoraf et likviditetsmæssigt overskud på 28,9 mia. kr. har givet mulighed for nedbringelse af statsgælden. På finansloven for 2023 blev der allerede budgetteret med et DAU-overskud på 60,7 mia. kr. Samtidig er ændringen fra finansloven for 2023 til statsregnskabet mindre end tidligere år.

Statsgælden er i 2023 afdraget med 28,6 mia. kr., så den ved årets udgang udgør 294,3 mia. kr. Målt i forhold til bruttonationalproduktet skønnes statsgælden herved at være nedbragt til 10,5 procent, hvilket er det laveste niveau i flere årtier. Op imod to tredjedele af statsgælden finansierer genudlån til statslige selskaber. Korrigeret for disse udgør statsgælden 101,1 mia. kr. svarende til 3,6 procent af bruttonationalproduktet.

Samlet set underbygger resultaterne i statens regnskab for 2023, at Danmark stadig befinder sig på et solidt økonomisk fundament. 

Få et hurtigt overblik over statsregnskabet for 2023.

Om statsregnskabet udtaler kontorchef for Statsregnskab, Økonomistyrelsen, Erik Hammer:

Statsregnskabet indeholder en samlet opstilling af bevillings- og regnskabstal for hver af de godt 1.400 bevillinger, som Folketinget har givet. Regnskaberne er løbende indsamlet fra de ca. 140 ministerier, styrelser og andre statslige institutioner, og herefter sammenstillet. Som supplement til statsregnskabet aflægger institutionerne selvstændige årsrapporter om resultaterne af deres faglige og økonomiske virksomhed, og som publiceres på Økonomistyrelsens hjemmeside. Der er igen i år ydet en stor og solid indsats af kollegerne fra alle de bidragende ministerier, styrelser og institutioner, som har lettet Økonomistyrelsens sammenstilling af statsregnskabet.